Kapitał spółki

Kapitał Spółki "Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.769.300,- zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 527.693 (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt  trzy) równe i niepodzielne udziały po 100 zł (słownie: sto złotych) każdy udział.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje jedyny Wspólnik - Gmina Niepołomice, pokrywając je w całości.


Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników do maksymalnej wysokości 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych).

Podwyższenie kapiłału zakładowego może nastąpić jednorazowo lub etapami.

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym będą mogły być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi (aportami).

     
x
Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.Więcej informacji. Akceptuje
Copyright Wodociągi Niepołomice Sp. z o.o.
Polityka prywatności
design:. Aklo WEB