Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności spółki jest:

 1. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)
 2. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)
 3. wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z)
 4. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)
 5. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)
 6. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)
 7.  roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)
 8. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)
 9. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
 10. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z)
 11. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  (PKD 43.99.Z)
 12. magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A)
 13.  wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
 14. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
 15. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
 16. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
 17. pozostała działalność wymagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 82.99.Z)

 

     
x
Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.Więcej informacji. Akceptuje
Copyright Wodociągi Niepołomice Sp. z o.o.
Polityka prywatności
design:. Aklo WEB