Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza "Wodociagi Niepołomice" sp.z o.o.

Przewodniczacy :
Paweł Danek

Wiceprzewodniczący:
Jacek Krzysztofek

Sekretarz:
Janusz Mierzwa

Zadania rady nadzorczej

 Do zadań rady nadzorczej należą:

  1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  2. badanie dokumentów i ksiąg rachunkowych Spółki,
  3. ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  4. kontrola legalności i zgodności z prawem działań Zarządu,
  5. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen badań i kontroli, o których mowa w pkt 1-4,
  6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  7. zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki,
  8. opiniowanie wszelkich wniosków kierowanych przez Zarząd do Zgromadzenia Wspólników,
  9. wyrażanie zgody na udzielenie darowizn, umorzenie odsetek i zwolnienie z długu,
  10. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

 

     
x
Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.Więcej informacji. Akceptuje
Copyright Wodociągi Niepołomice Sp. z o.o.
Polityka prywatności
design:. Aklo WEB