Dane teleadresowe

Nasz adres:

"Wodociągi Niepołomice" sp. z o. o.
ul. Droga Królewska 27
32-005 Niepołomice
 

Zgłaszanie awarii - całodobowo:

tel. (12) 281-50-54

Kontakt telefoniczny:

(12)  28 11 040

(12)  28 11 661

(12)  28 11 662

(12)  28 12 423

Biuro Obsługi Klienta:

Istnieje możliwość podawania odczytów wodomierzy drogą elektroniczną poprzez adres: klient@wodociagi-niepolomice.pl

 

Dział Techniczny:

dzialtechniczny@wodociagi-niepolomice.pl

Biuro Zarządu:

zarzad@wodociagi-niepolomice.pl

 

Dane firmy:

NUMER NIP: 6832044382
NUMER REGON: 121018294
NUMER KRS: 0000340804

NUMER BDO: 000031102

NUMER KONTA: BANK MILLENNIUM
ODDZIAŁ Niepołomice
98 1160 2202 0000 0001 4846 0741

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest spółka  „WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE”  sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Droga Królewska 27, w Niepołomicach. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Julia Szablowska - biuro@personal-data.pl. Dane będą przetwarzane na podstawie przesłanek wymienionych w art. 6 ust.1 RODO. Dane osobowe będą udostępniane upoważnionym przez Państwa odbiorcom oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Wycofanie zgody będzie możliwe w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

_____________________________________________________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA - KORESPONDENCJA

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO)

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka „Wodociągi Niepołomice” Sp. z o.o., z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice.

Mogą kontaktować się Państwo z Administratorem pod adresem e-mail: zarzad@wodociagi-niepolomice.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: (12) 281-24-23 wew.109.

 

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą kontaktować się Państwo z wyznaczonym inspektorem ochrony danych – Julią Szablowską, pisząc na adres: biuro@personal-data.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe o nadawcach i adresatach korespondencji, zawarte w treści tej korespondencji, niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wywiązywaniu się z terminowego odpowiadania na pisma; dbanie o jakość współpracy z kontrahentami,
klientami i innymi stornami zainteresowanymi; przyjmowanie pism, zgłoszeń
i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosków; ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszeń.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych będą:

-          podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

-       podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Spółki, w tym dostawcy usług IT, hostingu poczty, obsługa prawna, usługi IOD, usług konsultingowych, pocztowych i kurierskich, itp.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

1)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 

3)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)     prawo do usunięcia danych osobowych na zasadach określonych w RODO;

5)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

6)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych uniemożliwi odpowiedź na korespondencję.

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych. Nie stosuje się profilowania.

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

 ___________________________________________________________________________

 

     
x
Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.Więcej informacji. Akceptuje
Copyright Wodociągi Niepołomice Sp. z o.o.
Polityka prywatności
design:. Aklo WEB