Zapytania ofertowe

  Zapytania ofertowe

 

Data zamieszczenia ogłoszenia:

28.05.2021 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa materiałów oraz armatury na porzeby Działu Sieci

   

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 7.06.2021 r. do godz. 12:00

Szczegóły zamówienia

Formularz oferty:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Klauzula Rodo:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Projekt umowy:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik do formularza oferty - arkusz kalkulacyjny:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Powiadomienie o wyborze oferty

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

 

 

 

Data zamieszczenia ogłoszenia:

13.04.2021 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa środków chemicznych dla Spółki "Wodociągi Niepołomice"

   

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 21.04.2021 r. do godz. 8:45

Szczegóły zamówienia

Formularz oferty:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Klauzula Rodo:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Projekt umowy:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Zapytanie ofertowe:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Powiadomienie o wyborze oferty:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Powiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze kolejnej z rankingu:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

 

 

 

 Data zamieszczenia ogłoszenia:  17.12.2020 r.

 

 Przedmiot zamówienia:  Zakup paliw płynnych dla "Wodociągi Niepołomice"
 sp. z o. o.
 Kod CPV:

 09132100-3 benzyna bezołowiowa (Pb 95)

09134100-8 olej napędowy ( ON)

 Termin składania ofert: W przypadku zainteresowania oferty prosimy składać do dnia 28.12.2020 r. do godz. 12.00
 Szczegóły zamówienia:
 Zapytanie ofertowe  Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Wykaz sprzętu Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"
 Ceny paliwa  Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako  Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"
 Kalkulacja ceny ofertowej  Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako  Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"
 Wzór umowy  Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako  Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"
 Informacja o Rodo  Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako  Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"
Wykaz tankowań - załącznik do umowy  Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako  Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"
 Wykaz osób - załącznik nr 2 do umowy  Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako   Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

 

 

Data zamieszczenia ogłoszenia:

27.10.2020 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa wodomierzy do Działu Sieci spółki "Wodociągi Niepołomice" zlokalizowanego na terenie Zakładu Uzdatniania Wody
w Woli Batorskiej.

   

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 02.11.2020 r. do godz. 12:00

Szczegóły zamówienia

Zapytanie ofertowe:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Klauzula Rodo

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Projekt umowy

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 
 Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 

PLUS AQUA S.C. Z.Kafara, I.Gil
ul. F. Konecznego 6/13u,
31-216 Kraków

 

 

Data zamieszczenia ogłoszenia:

30.09.2020 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie tablic informacyjnych dla inwestycji pn. "Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji saniarnej  w miejscowości Wola Batorska, gmina Niepołomice".

Kod CPV:

30195000-2,  30192170-3,  39294100-0

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 15.10.2020 r. do godz. 9:30

Szczegóły zamówienia

Zapytanie ofertowe

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 2 – wzór tablicy

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 3 Rodo –

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 4 – Księga wizualizacji znaku PROW

 Dostępna w JRP

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 
 

W wyniku przeprowadzanego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 

ELEKTRO-SZYLD Wyrób i Montaż Reklam Wiesław Piasecki

ul. Legionów Piłsudskiego 4a, 32-800 Brzesko

 

 

 

 

Data zamieszczenia ogłoszenia:

25.09.2020 r.

 

Przedmiot zamówienia:

 Kompleksowa usługa porządkowo - czystościowa na obiektach: 

- budynek administracyjny, Niepołomice, ul. Droga Królewska 27

- Zakład Uzdatniania Wody w Woli Batorskiej

-Oczyszczalnia Komunalna w Niepołomicach, ul. Grabska 8

w okresie od 1 .11.2020 r. do 31.12.2021 r. wraz z zapewnieniem środków czystości i sprzętu, niezbędnych do świadczenia w/w usługi.

 

   

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 05.10.2020 r. do godz. 15:00

Szczegóły zamówienia

Zapytanie ofertowe:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Projekt umowy 

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 
 W wyniku przeprowadzanego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 

Lux-MARK BIS s.c. M.Jusiński, L. Jusińska
Chrzęsne, ul. W. Karskiej 44 , 05-240 Tłuszcz

 

 

Data zamieszczenia ogłoszenia:

20.03.2020 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Prowadzenie monitoringu Składowiska Odpadów Komunalnych w Niepołomicach przy ulicy Wodnej 1 w roku 2020.

Kod CPV:

73111000-3 – Laboratoryjne usługi badawcze

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 30.03.2020 r. do godz. 12:00

Szczegóły zamówienia

Zapytanie ofertowe:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 1 – Lokalizacja studni odgazowujących

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 2 – WZÓR UMOWY

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 3 – Informacja RODO

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Rozstrzygnięcie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 
W dniu  31.03.2020 r.  w wyniku przeprowadzanego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 

Przedsiębiorstwo Geologiczne  Sp. z o.o.
ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce

 

 


Data zamieszczenia ogłoszenia:

11.06.2019 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Usługa ochrony na potrzeby  "Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o.

Kod CPV:

79710000-4 usługi ochroniarskie

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 17.06.2019 r. do godz. 10:00

Szczegóły zamówienia

Zapytanie ofertowe

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 1  – wykaz usług   

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 2 – projekt umowy

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załączniki do projektu umowy

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Formularz ofertowy

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

 Informacja o Rodo

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

 

 

 

Otwarcie ofert

 Informacja z otwarcia ofert

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

 

 Data zamieszczenia ogłoszenia:  27.05.2019 r.

 

 Przedmiot zamówienia:  Zakup paliw płynnych dla "Wodociągi Niepołomice"
 sp. z o. o.
 Kod CPV:

 09132100-3 benzyna bezołowiowa (Pb 95)

09134100-8 olej napędowy ( ON)

 Termin składania ofert: W przypadku zainteresowania oferty prosimy składać do dnia 4.06.2019 r. do godz. 10.00
 Szczegóły zamówienia:
 Zapytanie ofertowe  Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 1 - wykaz sprzętu Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"
 Załącznik nr 2 - ceny paliwa  Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako  Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"
 Załącznik nr 3 - kalkulacja ceny ofertowej  Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako  Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"
 Załącznik nr 4 - wzór umowy  Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako  Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"
 Załącznik nr 5 - informacja o Rodo  Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako  Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"
 Odpowiedzi na pytania - 31.05.2019 r.  Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako  Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"
 Informacja z otwarcia ofert  Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako   Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

 Wybór najkorzystniejszej oferty:

W wyniku przeprowadzanego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Krak-Tar sp. z o.o., ul. Przemysłowa 27,33-100 Tarnów

 

 

     

 


 

Data zamieszczenia ogłoszenia:

24.05.2019 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Dwukrotne koszenie traw na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Niepołomicach w 2019 roku

Kod CPV:

77314100-5 – Usługi w zakresie trawników

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 31.05.2019 r. do godz. 12:00

Szczegóły zamówienia

Zapytanie ofertowe:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Zmiany zamówienia

 

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Rozstrzygnięcie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

 

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 

 

 

 


Data zamieszczenia ogłoszenia:

13.05.2019 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Zakup paliw płynnych dla "Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o.

Kod CPV:

09132100-3 benzyna bezołowiowa (Pb 95)

09134100-8 olej napędowy (ON)

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 21.05.2019 r. do godz. 12:00

Szczegóły zamówienia

Zapytanie ofertowe

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 1 – wykaz sprzętu 

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 2 – ceny paliwa

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 3 - kalkulacja ceny ofertowej

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 4 – wzór umowy

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 5 – informacja o Rodo

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

 

Zamawiający podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 23 maja br . do godziny 12.00 w związku z otrzymanymi pytaniami.

Zmiany zamówienia

Odpowiedzi na zapytania

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 23 maja 2019 r.

 

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu ofertę złożyła jedna firma tj: PKN ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock

 

 

 

Rozstrzygnięcie zamówienia na zakup paliwa

zawiadomienie

o unieważnieniu

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

 

24.05.2019 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia:

05.04.2019 r.

 

Przedmiot zamówienia:

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM nr 1/DT/2019 dla zadania pn.:

część 1 „Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (GIS) dla gminy Niepołomice” – etap II

Kod CPV:

38221000-0 - Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne)

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, zgłoszenia prosimy składać do dnia 19.04.2019 r.

Szczegóły zamówienia

Ogłoszenie o dialogu:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 1 – Wzór zgłoszenia

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 2 – Podstawowe wymagania

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 2 – Informacja RODO

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Zmiany zamówienia

 

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Rozstrzygnięcie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

 

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 

 

 


Data zamieszczenia ogłoszenia:

15.03.2019 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Prowadzenie monitoringu Składowiska Odpadów Komunalnych w Niepołomicach przy ulicy Wodnej 1 w roku 2019.

Kod CPV:

73111000-3 – Laboratoryjne usługi badawcze

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 22.03.2019 r. do godz. 12:00

Szczegóły zamówienia

Zapytanie ofertowe:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 1 – Lokalizacja studni odgazowujących

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 2 – WZÓR UMOWY

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 2 – Informacja RODO

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Zmiany zamówienia

Nie dotyczy

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Rozstrzygnięcie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 28.03.2019 r.

 W wyniku przeprowadzanego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła

Przedsiębiorstwo Geologiczne  Sp. z o.o., ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce

której udzielono zamówienia.


Data zamieszczenia ogłoszenia:

17.01.2019 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Odbiór, transport, zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów o kodach 200301, 200201, 200303,190801,190802.

Kod CPV:

90511000-2 – Usługi wywozu odpadów

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 25.01.2019 r. do godz. 12:00

Szczegóły zamówienia

Zapytanie ofertowe:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 1 – Wzór umowy

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 2 – Informacja RODO

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Zmiany zamówienia

 

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Rozstrzygnięcie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

 

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 31.01.2019 r.

  W wyniku przeprowadzanego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła

SUEZ MAŁOPOLSKA Sp. z o.o., ul. Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków

której udzielono zamówienia.


Data zamieszczenia ogłoszenia:

29.10.2018 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego rębaka Green Mach Arborist 150  o mocy 34KM z silnikiem Kubota w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym.

Kod CPV:

66114000-2 – Usługi leasingu finansowego

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 09.11.2018 r. do godz. 12:00

Szczegóły zamówienia

Zapytanie ofertowe:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 1 – Istotne postanowienia do umowy

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 2 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Zmiany zamówienia

Odpowiedź na przesłane zapytanie - 30.10.2018 r. 

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako


Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Odpowiedź na przesłane zapytanie -  07.11.2018 r. 
Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako
Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"
Odpowiedź na przesłane zapytanie -  08.11.2018 r.
Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Rozstrzygnięcie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

16.11.2018 r.

 Zamawiający informuje, że postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak ofert.

 


Data zamieszczenia ogłoszenia:

25.09.2018 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie zadań pn.:
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Staniątki, gmina Niepołomice”,
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Staniątki”,
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Zabierzowska”,
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Batorska”.

Kod CPV:

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne,

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych,

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 10.10.2018 r. do godz. 12:00

Szczegóły zamówienia

Zapytanie ofertowe:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 1 – Projekt budowlany pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Staniątki,gmina Niepołomice” 

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 2 – Projekt budowlany pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Staniątki”

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 3 – Projekt budowlany pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Wola Zabierzowska”

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 4 – Projekt budowlany pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Wola Batorska”

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 6 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowania

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Zmiany zamówienia

Nie dotyczy

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Rozstrzygnięcie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

15.10.2018 r.


 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

 Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Wybór najkorzystniejszej oferty:

15.10.2018 r.

 W wyniku przeprowadzanego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła

F. H.-U. Monter Artur Kasprzyk, ul. Matejki 6, 32-700 Bochnia,

której udzielono zamówienia.
 

 


 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

13.09.2018 r.

 W wyniku przeprowadzanego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła firma "Prof-us" z Krakowa.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia:

30.08.2018 r.

 

Przedmiot zamówienia:

 Kompleksowa usługa porządkowo - czystościowa na obiektach: 

- budynek administracyjny, Niepołomice, ul. Droga Królewska 27

- Zakład Uzdatniania Wody w Woli Batorskiej

w okresie od 1 .11.2018 r. do 31.10.2020 r. wraz z zapewnieniem środków czystości i sprzętu, niezbędnych do świadczenia w/w usługi.

 

   

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 07.09.2018 r. do godz. 15:00

Szczegóły zamówienia

Zapytanie ofertowe:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Projekt umowy 

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

     

--------------------------------------------------------------------------------------

Data zamieszczenia ogłoszenia:

22.03.2018 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie zadań pn.:
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzów”,
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabierzów Bocheński”,
„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice ul. Sportowa i Torowa”,
„Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zagórze”.

Kod CPV:

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne,

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych,

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 06.04.2018 r. do godz. 12:00

Szczegóły zamówienia

Zapytanie ofertowe:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 1 – Projekt budowlany pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzów” 

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 2 – Projekt budowlany pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabierzów Bocheński”

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 3 – Projekt budowlany pn. „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice ul. Torowa i Sportowa”

Dokument do wglądu w siedzibie spółki „Wodociągi Niepołomice” - DZIAŁ SIECI

Załącznik nr 4 – Projekt budowlany pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zagórze”

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Zmiany zamówienia

Nie dotyczy

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Rozstrzygnięcie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

 09.04.2018 r.

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

 Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Wybór najkorzystniejszej oferty:

09.04.2018 r.

 W wyniku przeprowadzanego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła

F. P. H. U. Ościeżnica Grzegorz Czajkowski, Staniątki 583, 32-005 Niepołomice,

której udzielono zamówienia.

 

 


Data zamieszczenia ogłoszenia:

08.03.2018 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Prowadzenie monitoringu Składowiska Odpadów Komunalnych w Niepołomicach przy ulicy Wodnej 1 w roku 2018.

Kod CPV:

73111000-3 – Laboratoryjne usługi badawcze

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 16.03.2018 r. do godz. 12:00

Szczegóły zamówienia

Zapytanie ofertowe:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 1 – Lokalizacja studni odgazowujących

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 2 – WZÓR UMOWY

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Zmiany zamówienia

Nie dotyczy

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Rozstrzygnięcie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

26.03.2018 r.

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

 Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Wybór najkorzystniejszej oferty:

26.03.2018 r.

 W wyniku przeprowadzanego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła SGS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. J. Kazimierza 3, której udzielono zamówienia.

 


Data zamieszczenia ogłoszenia:

18.08.2017 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie prac geodezyjnych polegających na wykonaniu map do celów projektowych w skali 1:500 wraz z 1 aktualizacją zgodnie z załączonym zakresem do zapytania tj.

1.       Mapa do celów projektowych w skali 1:500, o szacowanej powierzchni około 19 ha (miejscowość Podłęże, gmina Niepołomice) – załącznik 1

2.       Mapa do celów projektowych w skali 1:500, o szacowanej powierzchni około 7 ha (miejscowość Wola Batorska, gmina Niepołomice) – załącznik 2

Kod CPV:

71354000-4 - usługi sporządzania map

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 05.09.2017 r. do godz. 12:00

Termin składania ofert został wydłużony do dnia 06.09.2017 r. do godz. 12:00

Szczegóły zamówienia

Zapytanie ofertowe:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 1 – Zakres mapy, Podłęże:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 2 – Zakres mapy, Wola Batorska:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 3 – WZÓR UMOWY

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Zmiany zamówienia

04.09.2017 r.

Zapytanie ofertowe - ZMIANA:

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

 Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Rozstrzygnięcie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

06.09.2017 r.

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Wybór najkorzystniejszej oferty:

07.09.2017 r.

 W wyniku przeprowadzanego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Witold Płoskonka „PRECYZJA” z siedzibą w 32-003 Podłęże, Podłęże 103, której udzielono zamówienia.

 


 

Data zamieszczenia ogłoszenia:

18.08.2017 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie prac polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu  nad robotami związanymi z realizacją projektu pod nazwą: „ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE” na warunkach równoważnych w stosunków do warunków określonych w żółtej Książce FIDIC

Kod CPV:

71520000-9 - usługi nadzoru budowlanego,

71541000-2 - usługi zarządzania projektem budowlanym,

71540000-5 - usługi zarządzania budową

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 01.09.2017 r. do godz. 09:30

Termin składania ofert został wydłużony do dnia 08.09.2017 r. do godz. 09:30

Szczegóły zamówienia

Zapytanie ofertowe:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 1 – WZÓR UMOWY:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 2 – PFU – Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych

Dokument do wglądu w siedzibie spółki „Wodociągi Niepołomice”

Załącznik nr 3 – Koncepcja budowy zbiorników wody

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 4 – PFU – Budowa oczyszczalni ścieków

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 5 – Koncepcja budowy instalacji fotowoltaicznej

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 6 – Harmonogram płatności - WZÓR

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Zmiany zamówienia

30.08.2017 r.

Zmiana zapisów wzoru umowy

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

 Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

31.08.2017 r.

Zmiana terminu składania ofert
Termin składania ofert został wydłużony do dnia 08.09.2017 r. do godz. 09:30

06.09.2017 r.

Odpowiedź na zapytanie w sprawie warunków udziału w postępowaniu
Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Rozstrzygnięcie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

08.09.2017 r.

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

 Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Wybór najkorzystniejszej oferty:

05.10.2017 r.

 W wyniku przeprowadzanego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła COLLECT CONSULTING, ul. Rolna 14, 40-555 Katowice, której udzielono zamówienia.

 


 

Data zamieszczenia ogłoszenia:

31.07.2017 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie prac polegających na pełnieniu nadzoru nad robotami związanymi z realizacją inwestycji pod nazwą:

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; ulice Wimmera, Mokra, Polna tj. część 5 zadania nr 2 „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście i sołectwach gminy Niepołomice wraz z modernizacją obiektów powiązanych z oczyszczalniami ścieków” realizowanego w ramach projektu „ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE” w zakresie:

1)      Zadanie 2, część 5 „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Wimmera, Mokra, Polna” na działkach nr 835/34, 835/33, 835/14, 835/7, 835/11, 2886/17, 2564/67, 4401/39, 2953/1 w miejscowości Niepołomice.

Kod CPV:

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 08.08.2017 r. do godz. 09:30

Szczegóły zamówienia

Zapytanie ofertowe:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 1 – WZÓR UMOWY:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Zmiany zamówienia

 

 

Rozstrzygnięcie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

08.08.2017 r.

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

 Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 18.08.2017 r.

 W wyniku przeprowadzanego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Handlowo Usługowa ADEMILANT Regina Gawłowicz, ul. Bitwy pod Monte Cassino 5/155, 33-100 Tarnów, której udzielono zamówienia.