Zapytania ofertowe

  Zapytania ofertowe

Data zamieszczenia ogłoszenia:

05.04.2019 r.

 

Przedmiot zamówienia:

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM nr 1/DT/2019 dla zadania pn.:

część 1 „Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (GIS) dla gminy Niepołomice” – etap II

Kod CPV:

38221000-0 - Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne)

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, zgłoszenia prosimy składać do dnia 19.04.2019 r.

Szczegóły zamówienia

Ogłoszenie o dialogu:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 1 – Wzór zgłoszenia

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 2 – Podstawowe wymagania

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 2 – Informacja RODO

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Zmiany zamówienia

 

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Rozstrzygnięcie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

 

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 

 

 


Data zamieszczenia ogłoszenia:

15.03.2019 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Prowadzenie monitoringu Składowiska Odpadów Komunalnych w Niepołomicach przy ulicy Wodnej 1 w roku 2019.

Kod CPV:

73111000-3 – Laboratoryjne usługi badawcze

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 22.03.2019 r. do godz. 12:00

Szczegóły zamówienia

Zapytanie ofertowe:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 1 – Lokalizacja studni odgazowujących

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 2 – WZÓR UMOWY

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 2 – Informacja RODO

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Zmiany zamówienia

Nie dotyczy

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Rozstrzygnięcie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 28.03.2019 r.

 W wyniku przeprowadzanego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła

Przedsiębiorstwo Geologiczne  Sp. z o.o., ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce

której udzielono zamówienia.


Data zamieszczenia ogłoszenia:

17.01.2019 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Odbiór, transport, zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów o kodach 200301, 200201, 200303,190801,190802.

Kod CPV:

90511000-2 – Usługi wywozu odpadów

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 25.01.2019 r. do godz. 12:00

Szczegóły zamówienia

Zapytanie ofertowe:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 1 – Wzór umowy

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 2 – Informacja RODO

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Zmiany zamówienia

 

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Rozstrzygnięcie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

 

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 31.01.2019 r.

  W wyniku przeprowadzanego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła

SUEZ MAŁOPOLSKA Sp. z o.o., ul. Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków

której udzielono zamówienia.


Data zamieszczenia ogłoszenia:

29.10.2018 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego rębaka Green Mach Arborist 150  o mocy 34KM z silnikiem Kubota w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym.

Kod CPV:

66114000-2 – Usługi leasingu finansowego

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 09.11.2018 r. do godz. 12:00

Szczegóły zamówienia

Zapytanie ofertowe:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 1 – Istotne postanowienia do umowy

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 2 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Zmiany zamówienia

Odpowiedź na przesłane zapytanie - 30.10.2018 r. 

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako


Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Odpowiedź na przesłane zapytanie -  07.11.2018 r. 
Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako
Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"
Odpowiedź na przesłane zapytanie -  08.11.2018 r.
Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Rozstrzygnięcie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

16.11.2018 r.

 Zamawiający informuje, że postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak ofert.

 


Data zamieszczenia ogłoszenia:

25.09.2018 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie zadań pn.:
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Staniątki, gmina Niepołomice”,
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Staniątki”,
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Zabierzowska”,
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Batorska”.

Kod CPV:

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne,

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych,

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 10.10.2018 r. do godz. 12:00

Szczegóły zamówienia

Zapytanie ofertowe:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 1 – Projekt budowlany pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Staniątki,gmina Niepołomice” 

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 2 – Projekt budowlany pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Staniątki”

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 3 – Projekt budowlany pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Wola Zabierzowska”

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 4 – Projekt budowlany pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Wola Batorska”

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 6 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowania

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Zmiany zamówienia

Nie dotyczy

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Rozstrzygnięcie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

15.10.2018 r.


 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

 Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Wybór najkorzystniejszej oferty:

15.10.2018 r.

 W wyniku przeprowadzanego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła

F. H.-U. Monter Artur Kasprzyk, ul. Matejki 6, 32-700 Bochnia,

której udzielono zamówienia.
 

 


 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

13.09.2018 r.

 W wyniku przeprowadzanego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła firma "Prof-us" z Krakowa.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia:

30.08.2018 r.

 

Przedmiot zamówienia:

 Kompleksowa usługa porządkowo - czystościowa na obiektach: 

- budynek administracyjny, Niepołomice, ul. Droga Królewska 27

- Zakład Uzdatniania Wody w Woli Batorskiej

w okresie od 1 .11.2018 r. do 31.10.2020 r. wraz z zapewnieniem środków czystości i sprzętu, niezbędnych do świadczenia w/w usługi.

 

   

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 07.09.2018 r. do godz. 15:00

Szczegóły zamówienia

Zapytanie ofertowe:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Projekt umowy 

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

     

--------------------------------------------------------------------------------------

Data zamieszczenia ogłoszenia:

22.03.2018 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie zadań pn.:
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzów”,
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabierzów Bocheński”,
„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice ul. Sportowa i Torowa”,
„Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zagórze”.

Kod CPV:

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne,

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych,

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 06.04.2018 r. do godz. 12:00

Szczegóły zamówienia

Zapytanie ofertowe:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 1 – Projekt budowlany pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzów” 

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 2 – Projekt budowlany pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabierzów Bocheński”

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 3 – Projekt budowlany pn. „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice ul. Torowa i Sportowa”

Dokument do wglądu w siedzibie spółki „Wodociągi Niepołomice” - DZIAŁ SIECI

Załącznik nr 4 – Projekt budowlany pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zagórze”

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Zmiany zamówienia

Nie dotyczy

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Rozstrzygnięcie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

 09.04.2018 r.

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

 Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Wybór najkorzystniejszej oferty:

09.04.2018 r.

 W wyniku przeprowadzanego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła

F. P. H. U. Ościeżnica Grzegorz Czajkowski, Staniątki 583, 32-005 Niepołomice,

której udzielono zamówienia.

 

 


Data zamieszczenia ogłoszenia:

08.03.2018 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Prowadzenie monitoringu Składowiska Odpadów Komunalnych w Niepołomicach przy ulicy Wodnej 1 w roku 2018.

Kod CPV:

73111000-3 – Laboratoryjne usługi badawcze

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 16.03.2018 r. do godz. 12:00

Szczegóły zamówienia

Zapytanie ofertowe:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 1 – Lokalizacja studni odgazowujących

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 2 – WZÓR UMOWY

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Zmiany zamówienia

Nie dotyczy

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Rozstrzygnięcie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

26.03.2018 r.

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

 Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Wybór najkorzystniejszej oferty:

26.03.2018 r.

 W wyniku przeprowadzanego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła SGS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. J. Kazimierza 3, której udzielono zamówienia.

 


Data zamieszczenia ogłoszenia:

18.08.2017 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie prac geodezyjnych polegających na wykonaniu map do celów projektowych w skali 1:500 wraz z 1 aktualizacją zgodnie z załączonym zakresem do zapytania tj.

1.       Mapa do celów projektowych w skali 1:500, o szacowanej powierzchni około 19 ha (miejscowość Podłęże, gmina Niepołomice) – załącznik 1

2.       Mapa do celów projektowych w skali 1:500, o szacowanej powierzchni około 7 ha (miejscowość Wola Batorska, gmina Niepołomice) – załącznik 2

Kod CPV:

71354000-4 - usługi sporządzania map

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 05.09.2017 r. do godz. 12:00

Termin składania ofert został wydłużony do dnia 06.09.2017 r. do godz. 12:00

Szczegóły zamówienia

Zapytanie ofertowe:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 1 – Zakres mapy, Podłęże:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 2 – Zakres mapy, Wola Batorska:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 3 – WZÓR UMOWY

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Zmiany zamówienia

04.09.2017 r.

Zapytanie ofertowe - ZMIANA:

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

 Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Rozstrzygnięcie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

06.09.2017 r.

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Wybór najkorzystniejszej oferty:

07.09.2017 r.

 W wyniku przeprowadzanego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Witold Płoskonka „PRECYZJA” z siedzibą w 32-003 Podłęże, Podłęże 103, której udzielono zamówienia.

 


 

Data zamieszczenia ogłoszenia:

18.08.2017 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie prac polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu  nad robotami związanymi z realizacją projektu pod nazwą: „ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE” na warunkach równoważnych w stosunków do warunków określonych w żółtej Książce FIDIC

Kod CPV:

71520000-9 - usługi nadzoru budowlanego,

71541000-2 - usługi zarządzania projektem budowlanym,

71540000-5 - usługi zarządzania budową

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 01.09.2017 r. do godz. 09:30

Termin składania ofert został wydłużony do dnia 08.09.2017 r. do godz. 09:30

Szczegóły zamówienia

Zapytanie ofertowe:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 1 – WZÓR UMOWY:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 2 – PFU – Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych

Dokument do wglądu w siedzibie spółki „Wodociągi Niepołomice”

Załącznik nr 3 – Koncepcja budowy zbiorników wody

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 4 – PFU – Budowa oczyszczalni ścieków

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 5 – Koncepcja budowy instalacji fotowoltaicznej

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 6 – Harmonogram płatności - WZÓR

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Zmiany zamówienia

30.08.2017 r.

Zmiana zapisów wzoru umowy

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

 Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

31.08.2017 r.

Zmiana terminu składania ofert
Termin składania ofert został wydłużony do dnia 08.09.2017 r. do godz. 09:30

06.09.2017 r.

Odpowiedź na zapytanie w sprawie warunków udziału w postępowaniu
Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Rozstrzygnięcie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

08.09.2017 r.

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

 Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Wybór najkorzystniejszej oferty:

05.10.2017 r.

 W wyniku przeprowadzanego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła COLLECT CONSULTING, ul. Rolna 14, 40-555 Katowice, której udzielono zamówienia.

 


 

Data zamieszczenia ogłoszenia:

31.07.2017 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie prac polegających na pełnieniu nadzoru nad robotami związanymi z realizacją inwestycji pod nazwą:

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; ulice Wimmera, Mokra, Polna tj. część 5 zadania nr 2 „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście i sołectwach gminy Niepołomice wraz z modernizacją obiektów powiązanych z oczyszczalniami ścieków” realizowanego w ramach projektu „ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE” w zakresie:

1)      Zadanie 2, część 5 „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Wimmera, Mokra, Polna” na działkach nr 835/34, 835/33, 835/14, 835/7, 835/11, 2886/17, 2564/67, 4401/39, 2953/1 w miejscowości Niepołomice.

Kod CPV:

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 08.08.2017 r. do godz. 09:30

Szczegóły zamówienia

Zapytanie ofertowe:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 1 – WZÓR UMOWY:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Zmiany zamówienia

 

 

Rozstrzygnięcie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

08.08.2017 r.

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

 Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 18.08.2017 r.

 W wyniku przeprowadzanego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Handlowo Usługowa ADEMILANT Regina Gawłowicz, ul. Bitwy pod Monte Cassino 5/155, 33-100 Tarnów, której udzielono zamówienia.

 


 

Data zamieszczenia ogłoszenia:

23.12.2016 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie prac polegających na pełnieniu nadzoru nad robotami związanymi z realizacją inwestycji pod nazwą:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niepołomice oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Batorska tj. część 6, etap I oraz część 9 zadania nr 2 „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście i sołectwach gminy Niepołomice wraz z modernizacją obiektów powiązanych z oczyszczalniami ścieków” realizowanego w ramach projektu „ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE” w zakresie:

1)      Zadanie 2, część 6, etap I „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w południowo – wschodniej części miasta, ulice Ples, Okrężna, Torfowa” na działkach nr 2219, 2218, 883, 1867/1, 1867/2, 1867/4, 1867/5, 1863/10, 1863/6, 1863/4, 1835/4, 1835/3, 1835/17, 1835/14, 1835/19, 1835/10, 737/8 w miejscowości Niepołomice.

2)      Zadanie 2, część 9 „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Batorska, przysiółek Kolanów” na działkach nr 659/1, 673/3, 679, 682/1, 1890/17, 1892/7, 1897, 1898, 1899/1, 1899/2, 1900/1, 1900/2, 1901, 1902/1, 1902/2, 1903/1, 1903/2, 1904/2, 1905/2, 2147/48 w miejscowości Wola Batorska.

Kod CPV:

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 04.01.2017 r. do godz. 09:30

Szczegóły zamówienia

Zapytanie ofertowe:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 1 – WZÓR UMOWY:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Zmiany zamówienia

 

 

Rozstrzygnięcie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

 04.01.2017 r.

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

 Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 04.01.2017 r.

 W wyniku przeprowadzanego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Handlowo Usługowa ADEMILANT Regina Gawłowicz, ul. Bitwy pod Monte Cassino 5/155, 33-100 Tarnów, której udzielono zamówienia.

 


 

Data zamieszczenia ogłoszenia:

16.11.2016 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie aktualizacji studium wykonalności związanej z ograniczeniem zakresu rzeczowego; dla projektu pn. „Rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Niepołomice” złożonego z zadań i części określonych w Załączniku nr 1.

Kod CPV:

71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 18.11.2016 r. do godz. 12:00

Szczegóły zamówienia

Zapytanie ofertowe:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Zmiany zamówienia

 

 

Rozstrzygnięcie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

 18.11.2016 r.

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

 Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 18.11.2016 r.

 W wyniku przeprowadzanego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Ekologia sp. z o.o., ul. Wróblewska 29, 33-170 Tychy, której udzielono zamówienia.

 


 

Data zamieszczenia ogłoszenia:

15.09.2016 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie prac polegających na opracowaniu projektu pn. Zadanie 2 cz. 5 „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; ulice Wimmera Mokra, Polna” w ramach projektu „Rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Niepołomice”

Kod CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 19.09.2016 r. do godz. 14:30

Szczegóły zamówienia

Zapytanie ofertowe:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Załącznik nr 1:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Zmiany zamówienia

 

 

Rozstrzygnięcie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

 19.09.2016 r.

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

 Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 20.09.2016 r.

 W wyniku przeprowadzanego postępowania najkorzystniejsza oferta została złożona przez pracownie projektową Project- Consulting Katarzyna Całka, ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków, której udzielono zamówienia.

 


 

Data zamieszczenia ogłoszenia:

13.06.2016 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Niepołomice”

Kod CPV:

71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 17.06.2016 r. do godz. 12:00

Szczegóły zamówienia

Zapytanie ofertowe:

 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Zmiany zamówienia

 

 

Rozstrzygnięcie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert:

 17.06.2016 r.

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

 Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 17.06.2016 r.