Ogłoszenia

 

Uwaga: Istnieje możliwość podawania odczytów wodomierzy drogą elektroniczną poprzez adres: klient@wodociagi-niepolomice.pl

 

DECYZJA PPIS 20.09.2021

Decyzja PPIS z dnia 20.09.2021

 

KOMUNIKAT nr 2

Komunikat nr 2 PPIS z dnia 20.09.2021Decyzja PPIS 20.09.2021

 Decyzja PPIS z dnia 20.09.2021 - odwołanie decyzji z 17.09.2021

 

KOMUNIKAT nr 1

Decyzja PPIS z dnia 17.09.2021

 

 

KOMUNIKAT - AKTUALIZACJA FORMULARZA

„Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o. informuje Szanownych  Klientów, że zaktualizowano formularz wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do  sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.  Formularz dostępny w zakładce formularze do pobrania.


 

 

KOMUNIKAT - WYMIANA WODOMIERZY

 

„Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o.

informuje Szanownych  Klientów,

że wodomierze główne w miejscowościach Zabierzów Bocheński i Chobot,

w imieniu Spółki wymienia firma
J.N.Spaw, Józef Nowak, Szyk 81, 34-620 Jodłownik

Pracownicy tej firmy posiadają stosowne identyfikatory i upoważnienia
podpisane przez Zarząd Spółki.

Wymiana wodomierza dokonywana jest na koszt „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o.

W przypadku dodatkowych  pytań w sprawie wymiany wodomierzy prosimy o kontakt 
 telefoniczny pod nr (12) 281 50 54.

 ____________________________________________________________________________-

KOMUNIKAT O ZMIANIE TARYFY ZA WODĘ i ŚCIEKI

„Wodociągi Niepołomice” sp. z o. o. . informuje, że wniosek Spółki złożony 26 lipca br. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie na terenie gmin: Niepołomice, Biskupice i w m. Zborczyce, Czyżów na terenie gminy Gdów, został zatwierdzony przez Regulatora.

Decyzja  nr KR.RZT.70.310.2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Niepołomice, Biskupice i w m. Zborczyce, Czyżów na terenie gminy Gdów na następny okres. Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tj. w dniu 01.09.2021 r. .

Zmiana TARYF, po 3 latach obowiązywania poprzednich, uwzględnia troskę o zrównoważenie ciężarów ekonomicznych utrzymania gospodarstw domowych a jednocześnie daje gwarancję utrzymania usług na najwyższym poziomie dla mieszkańców Gminy Niepołomice oraz terenów przyległych, objętych zmianą taryfy. Poniżej prezentujemy porównanie naszych nowych taryf do obowiązujących w sąsiednich Gminach. Pomimo podwyżki, poziom naszych taryf w dalszym ciągu jest na najniższym poziomie w regionie.

Inwestujemy i zmieniamy się dla Państwa

„Wodociągi Niepołomice” spółka z o. o., której właścicielem jest Gmina Niepołomice, zainwestowała w ostatnich latach w rozwój sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie Gminy, ponad 60 mln złotych. Efektami już zrealizowanych inwestycji są m.in.:

·         nowa oczyszczalnia ścieków Podłęże,

·         kanalizacja sanitarna o długości 14,1 km,

·         sieć wodociągowa o długości 8,4 km,

·         nowe zbiorników wody  (3 szt.) ,

Realizacja tych inwestycji umożliwi podłączenie się do kanalizacji ponad 1,6 tys. nowych odbiorców, a liczba dodatkowo korzystających z ulepszonego zaopatrzenia wodę wzrośnie o ponad 1,2 tys. osób.

Zapewniamy, że wszelkie działania z naszym udziałem, zarówno duże inwestycje jak i codzienna służba dla Państwa to nasza misja. Tym bardziej cieszymy się, że codziennie świadczymy Państwu usługi najwyższej jakości.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funkcjonowanie Spółki

Zarząd Spółki „Wodociągi Niepołomice” informuje, że od dnia 27 kwietnia 2021 r. została przywrócona bezpośrednia obsługa klientów oraz możliwość korzystania z kasy. 

W związku z wciąż trwającym stanem epidemii zachęcamy do załatwiania spraw z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej lub telefonicznej.

Do dyspozycji mieszkańców pozostają również skrzynki na korespondencję umieszczone obok wejścia do Biura Obsługi Klienta  oraz na bramie wjazdowej.

____________________________________________________________________________

Spółka "Wodociągi Niepołomice" informuje, że od dnia 1 lutego 2021 r. ulega zmianie opłata za pierwszą godzinę parkowania na płatnych parkingach w Niepołomicach, która wynosić będzie 2,00 zł. Bez zmian pozostają stawki za każdą następną rozpoczętą godzinę korzystania z parkingu oraz za abonament miesięczny.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd „Wodociągi Niepołomice” spółka z o. o. jako Zarządzający Placem Targowym informuje o zmianie "Cennika  opłat za korzystanie z Placu  Targowego w Niepołomicach”  na okres od 24 listopada do 29 grudnia 2020 r.  

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Cennik opłat za korzystanie z Placu  Targowego w Niepołomicach”  na okres od 24 listopada do 29 grudnia 2020 r.  

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

 _________________________________________________________________________

ODCZYTY WODOMIERZY

Zgodnie z okresem rozliczeniowym Inkasenci będą wychodzić w teren, jednak w trosce o wzajemne bezpieczeństwo nie będą wchodzić do pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze (z wyłączeniem studni i komór wodomierzowych).

Wobec powyższego prosimy o samodzielny odczyt wskazań wodomierza (należy podać wszystkie czarne cyfry od lewej strony liczydła) i przekazać go Inkasentowi. Istnieje również możliwość zgłoszenia odczytu telefonicznie pod numery (12) 281-16-61, 281-16-62, 281-10-40, 281-24-23  wew. 101 (dot. wszystkich numerów) lub mailowo klient@wodociagi-niepolomice.pl

 .

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Komunikat w sprawie jakości wody

 Zarząd Spółki "Wodociągi Niepołomice" sp. z o. o. informuje, że Spółka nie korzysta z Publicznego Wodociągu w Wieliczce. Jakość wody na terenie obsługiwanym przez Spółkę, pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym, odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

  ___________________________________________________

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLACU TARGOWEGO

Zarządzający Placem Targowym informuje, że od dnia 22 maja 2020 r. zostanie otwarty Plac Targowy w Niepołomicach, przy zachowaniu zasad obowiązujących podczas stanu epidemii.

 

__________________________________________________________________________

WHO uspokaja: koronawirus nie zagraża wodzie z kranu

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje o braku zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa. W szczególności proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację wirusa COVID-19. Obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19
w wodzie pitnej
.

Woda dostarczana mieszkańcom gminy Niepołomice spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

_______________________________________________________________

„WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE” spółka z o. o. uprzejmie informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – organ regulacyjny decyzją nr KR.RET.070.209.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. ogłoszoną w dniu 21 maja 2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Niepołomice na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tj. w dniu 29 maja 2018 r. Wyciąg z taryfy oraz decyzja nr KR.RET.070.209.2018 są dostępne w zakładce - Cennik Usług.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zarząd Spółki "Wodociągi Niepołomice" sp. z o. o. informuje, że jakość wody na terenie obsługiwanym przez Spółkę, pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym, odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 - 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)
"Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o. informuje, że przeprowadzone będą na terenie miasta Niepołomice szczegółowe kontrole w zakresie kanalizacji sanitarnej celem stwierdzenia ewentualnego odprowadzania wód opadowych i drenażowych z poszczególnych posesji. W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich klientów Spółki o umożliwienie naszym pracownikom wejścia na posesje w celu dokonania niezbędnych czynności i wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości.

Zgodnie z art.9 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z dn. 07.06.2001 r.  zabrania się wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.


 Klienci - Odbiorcy usług "Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o.

Dotyczy właściwego użytkowania - odprowadzania ścieków socjalno- bytowych z gospodarstw domowych do sieci kanalizacji sanitarnej będącej w eksploatacji "Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o.

Zgodnie z normą PN-92/B-01707 do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać:

  • twardego osadu, śmieci, gruzu, piasku, żwiru, popiołu, wydzielin zwierzęcych
  • stałych odpadów gospodarstwa domowego takich jak: obierzyny, kości, skorupy, gałgany, wata, pierze, wiskozowe chusteczki nawilżane oraz inne art. higieniczne
  • agresywnych substancji chemicznych, farb, lakierów
  • wód deszczowych i drenażowych.

 

 

     
x
Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.Więcej informacji. Akceptuje
Copyright Wodociągi Niepołomice Sp. z o.o.
Polityka prywatności
design:. Aklo WEB