Ogłoszenia

 

Uwaga:

Informujemy, że niniejsza strona internetowa nie będzie aktualizowana i ma charakter wyłącznie archiwalny. Zapraszamy na nową stronę spółki: www.infrastruktura.eu.

  

Uwaga: Istnieje możliwość podawania odczytów wodomierzy drogą elektroniczną poprzez adres: klient@wodociagi-niepolomice.pl

Ogłoszenia

____________________________

Przerwa w dostawie wody

 

W związku z koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej w dniu 20 stycznia 2022 r. (czwartek) nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach: od 9:00 do 13:00.

Wyłączenie obejmować będzie miejscowość: Wola Batorska –  przysiółek „Pagórki” od OSP w Woli Batorskiej (od budynku nr 10) do przysiółku „Ruskie” Park&Ride w Woli Batorskiej (do budynku nr 675), budynki po prawej stronie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 964 w kierunku Niepołomic wraz z budynkami przy bocznych uliczkach oraz budynki nr 670, 944, 676, 687, 721, 745.

Jednocześnie informujemy, iż może nastąpić wcześniejsze uruchomienie dostawy wody.

Przypominamy o sprawdzeniu jakości wody w związku z możliwym ryzykiem zabrudzenia wody.

Prosimy o wcześniejsze zaopatrzenie się w wodę na okres wyłączenia.

 

W razie pytań prosimy dzwonić pod numer telefonu (12) 28 15 054 -pogotowie wodociągowe.

 ______________________________________________-

W dniu 31 grudnia 2021 r. Biuro Obsługi Klienta wraz z kasą będzie nieczynne.

__________________________________

 

 

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

upływających w niepowtarzalnej atmosferze

oraz samych sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku

życzy

Zarząd spółki „Wodociągi Niepołomice”

wraz z pracownikami

 

 

_____________________________________________________

DECYZJA PPIS 20.09.2021

Decyzja PPIS z dnia 20.09.2021

 

KOMUNIKAT nr 2

Komunikat nr 2 PPIS z dnia 20.09.2021Decyzja PPIS 20.09.2021

 Decyzja PPIS z dnia 20.09.2021 - odwołanie decyzji z 17.09.2021

 

KOMUNIKAT nr 1

Decyzja PPIS z dnia 17.09.2021

 

 

KOMUNIKAT - AKTUALIZACJA FORMULARZA

„Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o. informuje Szanownych  Klientów, że zaktualizowano formularz wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do  sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.  Formularz dostępny w zakładce formularze do pobrania.


 

 

KOMUNIKAT - WYMIANA WODOMIERZY

 

„Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o.

informuje Szanownych  Klientów,

że wodomierze główne w miejscowościach Zabierzów Bocheński i Chobot,

w imieniu Spółki wymienia firma
J.N.Spaw, Józef Nowak, Szyk 81, 34-620 Jodłownik

Pracownicy tej firmy posiadają stosowne identyfikatory i upoważnienia
podpisane przez Zarząd Spółki.

Wymiana wodomierza dokonywana jest na koszt „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o.

W przypadku dodatkowych  pytań w sprawie wymiany wodomierzy prosimy o kontakt 
 telefoniczny pod nr (12) 281 50 54.

 ____________________________________________________________________________-

KOMUNIKAT O ZMIANIE TARYFY ZA WODĘ i ŚCIEKI

„Wodociągi Niepołomice” sp. z o. o. . informuje, że wniosek Spółki złożony 26 lipca br. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie na terenie gmin: Niepołomice, Biskupice i w m. Zborczyce, Czyżów na terenie gminy Gdów, został zatwierdzony przez Regulatora.

Decyzja  nr KR.RZT.70.310.2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Niepołomice, Biskupice i w m. Zborczyce, Czyżów na terenie gminy Gdów na następny okres. Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tj. w dniu 01.09.2021 r. .

Zmiana TARYF, po 3 latach obowiązywania poprzednich, uwzględnia troskę o zrównoważenie ciężarów ekonomicznych utrzymania gospodarstw domowych a jednocześnie daje gwarancję utrzymania usług na najwyższym poziomie dla mieszkańców Gminy Niepołomice oraz terenów przyległych, objętych zmianą taryfy. Poniżej prezentujemy porównanie naszych nowych taryf do obowiązujących w sąsiednich Gminach. Pomimo podwyżki, poziom naszych taryf w dalszym ciągu jest na najniższym poziomie w regionie.

Inwestujemy i zmieniamy się dla Państwa

„Wodociągi Niepołomice” spółka z o. o., której właścicielem jest Gmina Niepołomice, zainwestowała w ostatnich latach w rozwój sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie Gminy, ponad 60 mln złotych. Efektami już zrealizowanych inwestycji są m.in.:

·         nowa oczyszczalnia ścieków Podłęże,

·         kanalizacja sanitarna o długości 14,1 km,

·         sieć wodociągowa o długości 8,4 km,

·         nowe zbiorników wody  (3 szt.) ,

Realizacja tych inwestycji umożliwi podłączenie się do kanalizacji ponad 1,6 tys. nowych odbiorców, a liczba dodatkowo korzystających z ulepszonego zaopatrzenia wodę wzrośnie o ponad 1,2 tys. osób.

Zapewniamy, że wszelkie działania z naszym udziałem, zarówno duże inwestycje jak i codzienna służba dla Państwa to nasza misja. Tym bardziej cieszymy się, że codziennie świadczymy Państwu usługi najwyższej jakości.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funkcjonowanie Spółki

Zarząd Spółki „Wodociągi Niepołomice” informuje, że od dnia 27 kwietnia 2021 r. została przywrócona bezpośrednia obsługa klientów oraz możliwość korzystania z kasy. 

W związku z wciąż trwającym stanem epidemii zachęcamy do załatwiania spraw z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej lub telefonicznej.

Do dyspozycji mieszkańców pozostają również skrzynki na korespondencję umieszczone obok wejścia do Biura Obsługi Klienta  oraz na bramie wjazdowej.

____________________________________________________________________________

Spółka "Wodociągi Niepołomice" informuje, że od dnia 1 lutego 2021 r. ulega zmianie opłata za pierwszą godzinę parkowania na płatnych parkingach w Niepołomicach, która wynosić będzie 2,00 zł. Bez zmian pozostają stawki za każdą następną rozpoczętą godzinę korzystania z parkingu oraz za abonament miesięczny.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd „Wodociągi Niepołomice” spółka z o. o. jako Zarządzający Placem Targowym informuje o zmianie "Cennika  opłat za korzystanie z Placu  Targowego w Niepołomicach”  na okres od 24 listopada do 29 grudnia 2020 r.  

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Cennik opłat za korzystanie z Placu  Targowego w Niepołomicach”  na okres od 24 listopada do 29 grudnia 2020 r.  

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

 _________________________________________________________________________

ODCZYTY WODOMIERZY

Zgodnie z okresem rozliczeniowym Inkasenci będą wychodzić w teren, jednak w trosce o wzajemne bezpieczeństwo nie będą wchodzić do pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze (z wyłączeniem studni i komór wodomierzowych).

Wobec powyższego prosimy o samodzielny odczyt wskazań wodomierza (należy podać wszystkie czarne cyfry od lewej strony liczydła) i przekazać go Inkasentowi. Istnieje również możliwość zgłoszenia odczytu telefonicznie pod numery (12) 281-16-61, 281-16-62, 281-10-40, 281-24-23  wew. 101 (dot. wszystkich numerów) lub mailowo klient@wodociagi-niepolomice.pl

 .

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Komunikat w sprawie jakości wody