Zasięg działania

Zasięg działania spółki

Zasięg działania spółki „Wodociągi Niepołomice” obejmuje cały obszar Miasta i Gminy Niepołomice oraz miejscowości leżące poza jej granicami : Zborczyce z gminy Gdów oraz przysiółki z gminy Biskupice przylegające do południowej granicy gminy.

Obszar gminy ze względu na położenie geograficzne i zasilanie w wodę podzielono na 3 części : część centralną miasto Niepołomice , część wschodnią gminy z sołectwami : Zabierzów Bocheński, Wola Zabierzowska, Wola Batorska, Chobot zasilanymi w wodę z ujęcia i zakładu w Woli Batorskiej oraz część zachodnią gminy w skład której wchodzą sołectwa : Ochmanów, Podłęże, Staniątki, Suchoraba, Zakrzów, Zakrzowiec, Zagórze, Słomiróg zasilanymi w wodę z ujęcia i zakładu w Podłężu.

Obecnie przedsiębiorstwo eksploatuje 321 km sieci wodociągowej zbudowanej z PVC ,PE oraz stali. Prowadzone modernizacje oraz budowa nowych sieci z użyciem nowoczesnych materiałów (PE i PCV) gwarantują pewność i niezawodność zasilania. Całość zapotrzebowania w wodę pokrywają dwa ujęcia wielootworowe (studnie o głębokościach od 100 do 150 m –wody trzeciorzędowe) ze współpracującymi z nimi Zakładami Uzdatniania Wody w Podłężu – wydajność ujęcia 120 m³/h i Woli Batorskiej – wydajność ujęcia 430 m³/h. Oba zakłady zbudowane zostały w 2009 roku przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Z tymi zakładami i sieciami współpracują nowe i zmodernizowane obiekty magazynujące i podnoszące ciśnienie wody w sieci zlokalizowane w mieście Niepołomice, Ochmanowie, Zagórzu i Kawczu. Jakość wody dostarczanej do naszych klientów spełnia obowiązujące normy.

Sieć kanalizacyjna, którą eksploatuje Spółka "Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o. liczy łącznie 279 km, w tym część zachodnia oraz centralna to kanalizacja grawitacyjno-tłoczna działająca w oparciu o duże przepompownie sieciowe i pompownie lokalne, tłoczące ścieki do Oczyszczalni Ścieków w Niepołomicach o przepustowości 4500 m³/d. , natomiast część wschodnia, z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych i płaskie ukształtowanie terenu to kanalizacja sanitarna podciśnieniowo-tłoczna. ( 69 km + 5 stacji podciśnieniowo-tłocznych). Stacje podciśnieniowo tłoczne systemem rurociągów i studni zaworowych na przyłączach odbierają ścieki od ich dostawców i tłoczą do dwóch nowoczesnych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w części wschodniej gminy w sołectwie Wola Zabierzowska o przepustowości całkowitej 260 m³/d i Zabierzów Bocheński przepustowość 300 m³/d .Kanalizacja wschodniej części gminy wraz z częścią kanalizacji w centralnej i wschodniej części miasta Niepołomice została wykonana również w 2009 roku przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. W zakresie obiektów we wschodniej części wykonano wszystkie obiekty i pierwszy etap sieci kanalizacji ,drugi etap zostanie zrealizowany po roku 2013.

     
x
Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.Więcej informacji. Akceptuje
Copyright Wodociągi Niepołomice Sp. z o.o.
Polityka prywatności
design:. Aklo WEB