Status prawny

Status prawny

Oznaczenie formy prawnej : spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa pod którą Spółka działa : "Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o.
Zarejestrowana :  w rejestrze przedsiębiorców  prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy, pod nr KRS 0000340804
Siedziba: miasto Niepołomice
Adres: ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice

     
Copyright Wodocišgi Niepołomice Sp. z o.o.
design:. Aklo WEB