Zapytania ofertowe

 

Zapytania ofertowe

 

18.08.2017 r.

Wykonanie prac geodezyjnych polegających na wykonaniu map do celów projektowych w skali 1:500 wraz z 1 aktualizacją zgodnie z załączonym zakresem do zapytania

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 05.09.2017 r. (wtorek) do godz. 12:00. Szczegóły zamówienia zamieszczono w plikach poniżej.

UWAGA: Termin składania ofert został wydłużony do dnia 06.09.2017 r. (środa) do godz. 12:00

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Informacja z otwarcia ofert - 06.09.2017 r.

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

   
Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Zmiana zapytania ofertowego - 04.09.2017 r.

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Zapytanie ofertowe

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Załącznik nr 1 - zakres mapy

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Załącznik nr 2 - zakres mapy

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Wzór umowy

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

 


 

18.08.2017 r.

Wykonanie prac polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu  nad robotami związanymi z realizacją projektu pod nazwą: „ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE” na warunkach równoważnych w stosunków do warunków określonych w żółtej Książce FIDIC

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 01.09.2017 r. (piątek) do godz. 9.30. Szczegóły zamówienia zamieszczono w plikach poniżej.

UWAGA: Termin składania ofert został wydłużony do dnia 08.09.2017 r. (piątek) do godz. 9:30

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Informacja z otwarcia ofert - 08.09.2017 r.

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Odpowiedź na zapytanie w sprawie warunków udziału w postępowaniu - 06.09.2017 r.

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Zapytanie ofertowe

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

 

PFU - Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych

Dokument do wglądu w siedzibie spółki "Wodociągi Niepołomice"

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

PFU - Budowa oczyszczalni ścieków

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Koncepcja budowy zbiorników wody

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Koncepcja budowy instalacji fotowoltaicznej

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Wzór umowy

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Harmonogram płatności - wzór

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

 Zmiana załącznika do zapytania:

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

30.08.2017 r. - zmiana treści załacznika
WZÓR UMOWY

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 05.10.2017 r.:

W wuniku postępowania została wybrana oferta firmy: COLLECT CONSULTING S.A z siedzibą w Katowicach 40-555 przy ulicy Rolnej 14


31.07.2017 r.

Wykonanie prac polegających na pełnieniu nadzoru nad robotami związanymi z realizacją inwestycji pod nazwą: Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; ulice Wimmera, Mokra, Polna tj. część 5 zadania nr 2 „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście i sołectwach gminy Niepołomice wraz z modernizacją obiektów powiązanych z oczyszczalniami ścieków” realizowanego w ramach projektu „ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE”

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać do dnia 08.08.2017 r. (poniedziałek) do godz. 9.30. Szczegóły zamówienia zamieszczono w plikach poniżej.

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Zapytanie ofertowe

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Wzór umowy

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Informacja z otwarcia ofert:

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Informacja z otwarcia ofert - 08.08.2017 r.

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

     
Copyright Wodocišgi Niepołomice Sp. z o.o.
design:. Aklo WEB