SOK Limanowa

Składowisko Odpadópw Komunalnych w Słopnicach

Składowisko odpadów dla miasta Limanowa zlokalizowane jest w miejscowości Słopnice (gmina Słopnice, powiat Limanowa). Zajmuje powierzchnię około 1,51 ha. Składowisko uruchomiono w 1980 roku w miejscu naturalnego parowu, z którego uprzednio wydobywano glinę. Odpady były na nim gromadzone aż do 31 grudnia 2009 roku kiedy to składowisko zostało zamknięte.

Składowisko Odpadów Komunalnych w Słopnicach - kwiecień 2013


 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

     
Copyright Wodocišgi Niepołomice Sp. z o.o.
design:. Aklo WEB