Ogłoszenia

 

Uwaga: Istnieje możliwość podawania odczytów wodomierzy drogą elektroniczną poprzez adres: klient@wodociagi-niepolomice.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia


W dniu 24.12.2014 r. Biuro Obsługi Klienta oraz Kasa będą nieczynne. W dniu 31.12.2014 r. Biuro Obsługi Klienta oraz Kasa będą czynne w godz. od 730 do 1200. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 30.12.2014 r. (wtorek) w godzinach od 800 do 1400, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie miejscowość Staniątki - ul. Cmentarną, ul. Piaskową. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Zarząd Spółki "Wodociągi Niepołomice" informuje, że z dniem 01.08.2013 r. na Składowisku Odpadów Komunalnych przy ul. Wodnej 1 w Niepołomicach rozpoczęły się prace związane z zamknięciem i rekultywacją składowiska.

Rekultywacja prowadzona jest przez firmę: Przedsiębiorstwo Budowlane "MAXBUD", wyłonioną w drodze przetargu.

Z uwagi na nietypowy charakter prac związanych z rekutywacją, w okolicach placu budowy okresowo i krótkotrwale mogą występować niedogodności związane z nieprzyjemnym zapachem oraz wzmożonym ruchem pojazdów budowy.

Zarząd Spółki "Wodociągi Niepołomice"


"Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o. informuje, że od dnia 17.06.2013 r. przeprowadzone będą na terenie miasta Niepołomice szczegółowe kontrole w zakresie kanalizacji sanitarnej celem stwierdzenia ewentualnego odprowadzania wód opadowych i drenażowych z poszczególnych posesji. W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich klientów Spółki o umożliwienie naszym pracownikom wejścia na posesje w celu dokonania niezbędnych czynności i wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości.

Zgodnie z art.9 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z dn. 07.06.2001 r.  zabrania się wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.


 Klienci - Odbiorcy usług "Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o.

Dotyczy właściwego użytkowania - odprowadzania ścieków socjalno- bytowych z gospodarstw domowych do sieci kanalizacji sanitarnej będącej w eksploatacji "Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o.

Zgodnie z normą PN-92/B-01707 do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać:

 • twardego osadu, śmieci, gruzu, piasku, żwiru, popiołu, wydzielin zwierzęcych
 • stałych odpadów gospodarstwa domowego takich jak: obierzyny, kości, skorupy, gałgany, wata, pierze, wiskozowe chusteczki nawilżane oraz inne art. higieniczne
 • agresywnych substancji chemicznych, farb, lakierów
 • wód deszczowych i drenażowych.

W ostanim okresie  w miejscowościach obsługiwanych przez spółkę "Wodociągi Niepołomice" ujawniono:

 • 4 przypadki nielegalnego poboru wody z  wodociągu (pominięcie układu pomiarowego, celowe uszkodzenie wodomierza, zaburzenie pracy wodomierza, pobór wody z hydrantu bez zgody spółki "Wodociągi Niepołomice")
 • 3 przypadki wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej (podłączenie rynien, drenażu)
 • 4 przypadki bezumownego podłączenia do kanalizacji sanitarnej (podłączenie budynku i nie zgłoszenie tego faktu w BOK spółki "Wodociągi Niepołomice")
 • 1 przypadek przerzucania ścieków z szamba do systemu kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z art 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001 Dz.U.72 poz.747 (z późn. zm.) kto bez uprzedniego zawarcia umowy - pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł;- wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10000zł.

W wyżej wymienionych przypadkach właściciele posesji usuneli nieprawidłowości oraz na mocy zawartych porozumień zostali obciążeni kosztami związanymi z poborem wody/zrzutem ścieków.


WIADOMOŚCI ARCHIWALNE


W dniu 11.12.2014 r. (czwartek) w godzinach od 900 do 1300, z powodu konieczności usuniecia awarii na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie miejscowość Niepołomice - ul. Cmentarną, ul. Wrzosową, ul. Wielicką  (budynki od nr 1 do nr 31 - lewa strona do skrzyżowania z ul. Mokrą). Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 10.12.2014 r. (środa) , z powodu konieczności usunięcia awarii, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie miejscowość Suchoraba, Zabłocie.  Przewidywany czas zakończenia prac - godzina 1600 . Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 28.11.2014 r. (piątek) , z powodu konieczności usunięcia awarii, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie miejscowość Wola Batorska.  Przewidywany czas zakończenia prac - godzina 1530 . Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 24.11.2014 r. (poniedziałek) w godzinach od 800 do 1400, z powodu konieczności wykonania prac na sieci energetycznej, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie miejscowość Bodzanów, Czyżów, Suchoraba, Zabłocie, Zagórze, Zborczyce. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 16.10.2014 r. (czwartek) , z powodu konieczności usunięcia awarii, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie miejscowość Niepołomice - rejon "Piaski" -  ul. Dr. Królewska, ul. Okrężna, ul. Długa, ul. Ples, ul. Sosnowa, ul. Zawiła, ul. Grzybowa, ul. Ścieżka Głogowa, ul. Królowej Bony.  Przewidywany czas zakończenia prac - godzina 1400 . Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 23.09.2014 r. (wtorek) w godzinach od 800 do 1300, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie miejscowość Niepołomice - ul. Kusocińskiego, ul. Kopernika. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 04.09.2014 r. (czwartek) w godzinach od 900 do 1500, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie miejscowość Niepołomice - ul. Portową (budynki od nr 47a do nr 55), ul. Poreby. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 27.08.2014 r. (środa) w godzinach od 1000 do 1400, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie miejscowość Niepołomice - ul. Młyńską, ul. Ogrodową. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Zarząd spółki "Wodociągi Niepołomice" informuje, że od dnia 15.05.2014 r. do dnia 31.07.2014 r. będą prowadzone prace remontowe, modernizacyjne oraz budowlane na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście Niepołomice w rejonie ulic Partyzantów, Wojska Polskiego, Wyzwolenia, Ludwika Solskiego, Bohaterów Westerplatte, Marudy, Jagodowej, Brzozowej, Świerkowej, Modrzewiowej, Myśliwskiej, Drogi Królewskiej, Stefana Roweckiego, Ułanów, Osiedlowej. W wyniku prowadzenia w/w prac może nastąpić okresowy spadek energii ciśnienia lub całkowita przerwa w dostawie wody. Mogą wystąpić również przejściowe trudności w dojeździe do posesji. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 10.05.2014 r. (sobota) w godzinach od 900 do 1400, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej, nastąpi spadek energii ciśnienia wody lub całkowita przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie miejscowość Niepołomice - ul. Błonie, Chrustową, Chwalców, Grabską,  Franciszka Książka, Krakowską, Niepołomicką, Podłęską, Różaną, Sportową oraz zakłady produkcyjne zlokalizowane w Niepołomickiej Strefie Przemysłowej. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 30.04.2014 r. (środa) w godzinach od 900 do 1300, z powodu konieczności usunięcia awarii na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie miejscowość Niepołomice oraz Staniatki - ul. Za Torem, ul. Staniątecką, ul. Jodłową, ul. Wiejską, ul. Łąkową, ul. Wierzbową, ul. Polną, ul. Kolejową od nr 215 do nr 463 w kierunku Szkoły. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 01.04.2014 r. (wtorek) w godzinach od 900 do 1300, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie ul. Wielicką - budynki od skrzyżowania z ul. Mokrą w stronę Podłęża, ul. Komandosów, ul. Brzezinki, ul. Polną w Staniątkach. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 20.03.2014 r. (czwartek) w godzinach od 900 do 1400, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie miejscowość Zabierzów Bocheński - przysiółki Ulesie oraz Zaborcze. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 11.03.2014 r. (wtorek) w godzinach od 1100 do 1300, z powodu konieczności usunięcia awarii sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie miejscowość Podłęże - ul. Piaskową. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 07.03.2014 r. (piątek) w godzinach od 800 do 1100, z powodu konieczności usunięcia awarii na sieci energetycznej, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie miejscowości Bodzanów, Zabłocie, Zborczyce, Czyżów, Suchoraba. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 05.03.2014 r. (środa) w godzinach od 900 do 1300, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie ul. Wielicką - budynki od myjni samochodowej w stronę Podłęża oraz ul. Polną. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 17.12.2013 r. (wtorek) w godzinach od 1000 do 1300, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie ul. Młyńską (obszar od ul. Grunwaldzkiej do ul. Zagrody), ul. Robotniczą (obszar od ul. Młyńskiej do ul. Ogrodowej). Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 17.12.2013 r. (wtorek) w godzinach od 800 do 1300, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej w miejscowości Podłęże, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie budynki na terenie PKP nr 105, 106, 177. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 05.12.2013 r. (czwartek) w godzinach od 1000 do 1400, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie ul. Słoneczną (obszar od ul. Wroniarki do ul. Trudnej), ul. Boczą,      ul. Zacisze, ul. Łanową. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 04.12.2013 r. (środa) w godzinach od 800 do 1400, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie ul. Portową (od nr 56 w kierunku ul. Grabskiej), ul. Krakowską, ul. Podłęską, ul. Chrustową, ul. Sportową, ul. Torową, ul. Błonie, ul. Różaną, ul. Niepołomicką. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 03.12.2013 r. (wtorek) w godzinach od 800 do 1300, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej w miejscowości Podłęże, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie budynki na terenie PKP nr 105, 106, 177. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 08.10.2013 r. (wtorek) w godzinach od 800 do 1300, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej w miejscowości Podłęże, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie ul. Ogrodową, ul. Grabską. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 01.10.2013 r. (wtorek) w godzinach od 800 do 1300, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej w miejscowości Zabierzów Bocheński, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie przysiółek Ulesie - strona północna od nr-u 241 do granicy z Wolą Batorską. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 18.09.2013 r. (środa) w godzinach od 900 do 1300, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej w miejscowości Wola Batorska, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie rejon Z.P. MOTORUCH oraz przyległe gospodarstwa domowe. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 19.08.2013 r.  (poniedziałek) z powodu awarii sieci wodociągowej w Podłężu, nastąpi przerwa w dostawie wody. Aktualnie trwają prace naprawcze. Przewidywany czas usunięcia awarii - godzina 12. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 31.07.2013 r. (środa) w godzinach od 2200 do 100, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej w miejscowości Zabierzów Bocheński, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie: Zabierzów Bocheński- Centrum. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 04.06.2013 r. (wtorek) w godzinach od 800 do 1300, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzów, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie odcinek od drogi wojewódzkiej nr 964 do Szkoły Podstawowej w Zakrzowie - budynki po prawej stronie jezdni. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Zarząd Spółki "Wodociągi Niepołomice" informuje, że w trosce o zadowolenie klientów w dniu 31.05.2013 r. (piątek) Biuro Obsługi Klienta wraz z Kasą będą czynne bez zmian tj. w godzinach od 700 do 1200.Zapraszamy!


 

W dniach 18.03-31.05.2013 będą prowadzone prace związane z budową sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Fabrycznej. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 24.05.2013 r. (piątek) w godzinach od 800 do 1400, z przyczyn niezależnych od operatora systemu zaopatrzenia w wodę, na skutek wyłączenia energii elektrycznej przez Zakład Energetyczny nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie miejscowości: Bodzanów, Zabłocie, Suchoraba, Zborczyce, Czyżów. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W związku z koniecznością usunięcia awarii na sieci wodociągowej w Zakrzowie w dniu 21.05.2013 r. (wtorek) od godz. 800 do godz. 1300 nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie wody będzie obejmować: Odcinek sieci wodociągowej po prawej stronie, od drogi wojewódzkiej nr 964 do Szkoły Podstawowej w Zakrzowie.

Prosimy o zaopatrzenie się w wodę na okres wyłączenia oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W związku z koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej w Niepołomicach w dniu 16.05.2013 r. (czwartek) od godz. 900 do godz. 1300 nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie będzie obejmować: u. H. Modrzejewskiej, ul. Wojska Polskiego, ul. Wyzwolenia, ul. Westerplatte, ul. Marudy, ul. Brzozową, ul. Świerkową, ul. L. Solskiego, ul. Modrzewiową.

Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


 Zarząd Spółki "Wodociągi Niepołomice" informuje, że w trosce o zadowolenie klientów w dniu 02.05.2013 r. (czwartek) Biuro Obsługi Klienta wraz z Kasą będą czynne bez zmian tj. w godzinach od 730 do 1430.

Zapraszamy!


Z uwagi na nieprzewidziane okoliczności wynikłe w czasie budowy sieci wodociągowej w Niepołomicach w dniu 25.04.2013 r. na ulicach Fabrycznej i Ogrodowej  nastąpi przerwa w dostawie wody, która potrwa do późnych godzin popołudniowych.

Za utrudnienia przepraszamy!


W dniu 30.04.2013 r. (wtorek) w godzinach od 900 do 1300, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie odcinek ul. Grabskiej od ZP "TECO" do ul. Portowej. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 25.04.2013 r. (czwartek) w godzinach od 1000 do 1500, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie: ul. Ogrodową, ul. Fabryczną, os. Robotnicze (domki jednorodzinne), ul. Grunwaldzka (od ul. Młyńskiej do ronda do ul. Wimmera) oraz ulice boczne od ulicy Grunwaldzkiej (osiedla domków jednorodzinnych w tym ul. Świerczewskiego oraz hotel Novum). Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 25.04.2013 r. (czwartek) w godzinach od 900 do 1300, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Słomiróg, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie obszar  od wiaduktu samochodowego na trasie E4 do sklepu spożywczego. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 25.04.2013 r. (czwartek) w godzinach od 1000 do 1500, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej na obszarze obejmującym Osiedle Księcia Witolda, może nastąpić spadek energii ciśnienia wody lub jej całkowity brak. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 23.04.2013 r. (wtorek) w godzinach od 900 do 1200, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie osiedle Błoto, osiedle Jamnica oraz Sitowiec. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 17.04.2013 r. (środa) w godzinach od 800 do 1500, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej na obszarach sołectw Wola Zabierzowska i Chobot, może nastąpić spadek energii ciśnienia wody. Za utrudnienia przepraszamy. 


 W dniu 17.04.2013 r. (środa) w godzinach od 800 do 1500, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Wola Batorska i Zabierzów Bocheński, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie Wola Batorska: Zamogielice od sklepu w stronę Łąk oraz Zabierzów Bocheński: Łąki z Dąbrową oraz Łaźnia. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 04.04.2013 r. (czwartek) w godzinach od 900 do 1200, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie osiedle Błoto, Jamnica, Sitowiec. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 20.03.2013 r. z powodu awarii sieci wodociągowej w Niepołomicach  - ul.Grunwaldzka, nastąpi przerwa w dostawie wody. Aktualnie trwają prace naprawcze. Przewidywany czas usunięcia awarii - godzina 12. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 20.03.2013 r. (środa) w godzinach od 900 do 1300, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie ul. Młyńską (obszar od ul. Ogrodowej do ul. Robotniczej). Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 21.02.2013 r. (czwartek) w godzinach od 800 do 1400, z powodu konieczności usunięcia awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzowiec, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie obszar od wiaduktu nad autostradą poprzez ul. Stawową do remizy OSP. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 04.02.2013 r. (poniedziałek) w godzinach od 900 do 1400, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie ul. Targową, ul. Na Grobli (obszar od placu targowego do ul. Brzeskiej). Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 03.01.2013 r. (czwartek) w godzinach od 800 do 1400  z powodu konieczności usunięcia awarii  sieci wodociągowej w Niepołomicach nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie: ul.Okrężną (odcinek od nr 16 do nr 34). Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, iż w dniu 27.12.2012 r. (czwartek), z powodu konieczności usunięcia awarii sieci wodociągowej w miejscowości Zabierzów Bocheński (rejon od skrzyżowania w centrum w stronę przedszkola), nastąpi przerwa w dostawie wody. Planowany czas zakończenia prac - godzina 13. Prosimy o sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 20.12.2012 r. (czwartek) w godzinach od 800 do 1400  z powodu prowadzonej modernizacji sieci wodociągowej w Niepołomicach nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie: ul.Sikorskiego, ul. Zakole, ul. Bohaterów Getta. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 19.12.2012 r. (środa) w godzinach od 800 do 1500  z powodu prowadzonej modernizacji sieci wodociągowej w Niepołomicach nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie: ul.Modrzejewskiej, ul.Marudy, ul. Brzozową, ul. Świerkową, ul. Solskiego, ul. Modrzewiową, ul. Wojska Polskiego, ul. Wyzwolenia. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 19.12.2012 r. (środa) w godzinach od 900 do 1400, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie ul. Portową (od nr 56 w kierunku ul. Grabskiej), ul. Krakowską, ul. Podłęską, ul. Chrustową, ul. Sportową, ul. Torową, ul. Błonie, ul. Różaną, ul. Niepołomicką. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 10.12.2012 r. (poniedziałek) w godzinach od 900 do 1500  z powodu prowadzonej modernizacji sieci wodociągowej w Niepołomicach nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie: ul.Modrzejewskiej, ul.Marudy, ul. Brzozową, ul. Świerkową, ul. Solskiego, ul. Modrzewiową, ul. Wojska Polskiego(odcinek od ul. Modrzejewskiej w kierunku ul. Marudy). Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 06.12.2012 r. (czwartek) w godzinach od 800 do 1700, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Staniątki, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie ul. Kolejową (od Szkoły do przystanku PKP oraz od ul.Nowej do Domu Kultury - lewa strona ulicy), ul. Nową, ul.Św. Wojciecha, ul. Benedyktyńską, ul. Szkolną (od Domu Kultury do sklepu GS - lewa strona ulicy). Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 27.11.2012 r. (wtorek) w godzinach od 900 do 1300  z powodu prowadzonej modernizacji sieci wodociągowej w Niepołomicach nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie ul.Bocheńską - obszar od restauracji LaVenta do skrzyżowania z ul. Sikorskiego/ul. Zięby. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac.Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 22.11.2012 r. z powodu awari sieci wodociągowej w Niepołomicach  - ul.Bocheńska (obszar od restauracji LaVenta do skrzyżowania z ul. Sikorskiego)  nastąpi przerwa w dostawie wody. Aktualnie trwają prace naprawcze. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 08.11.2012 r. (czwartek) z powodu prowadzonej modernizacji sieci wodociągowej w Niepołomicach na ul.Szkolnej w godz. 800-1700nastąpi przerwa w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 08.11.2012 r. (czwartek) w godzinach od 1000 do 1500, z powodu konieczności usunięcia awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Staniątki, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie ul. Cmentarną, Piaskową, Klasztorną. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 07.11.2012 r. (środa) w godzinach od 800 do 1300, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie ul. Kusocińskiego, Kopernika. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 30.10.2012 r. (wtorek) w godzinach od 800 do 1500, z powodu konieczności usunięcia awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie ul. Kusocińskiego, Ułanów, Osiedlową, Drogę Królewską. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 23.10.2012 r. (wtorek) w godzinach od 900 do 1300, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Wola Batorska nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie przysiółek Borek I.
Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 18.10.2012 r. (czwartek) w godzinach od 800 do 1300, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowościach: Wola Batorska, Wola Zabierzowska, Zabierzów Bocheński, Chobot nastąpi spadek ciśnienia wody. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 11.10.2012 r. (czwartek) w godzinach od 900 do 1300, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Wola Batorska nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie przysiółek Borek i Hysne od nr 95 w kierunku mostu na Drwince.
Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 11.10.2012 r. (czwartek) w godzinach od 900 do 1300, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Wola Zabierzowska nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie przysiółek Flaga.
Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 09.10.2012 r. (wtorek) w godzinach od 800 do 1200, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie ul. Wiśniową.
Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniach 08.08-28.09.2012 z powodu prowadzonej modernizacji sieci wodociągowej na ul. Księcia Witolda mogą wystepować okresowe braki w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy. 


Informujemy, że w dniu 28.08.2012 r. (wtorek) w godzinach od 900 do 1200, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmować będzie miejscowość Niepołomice - ul. Księcia Witolda, Płaszowską.
Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy. 


Informujemy, że w dniu 31.07.2012 r. (wtorek) w godzinach od 800 do 1400, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzów, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmować będzie miejscowość Zakrzów - budynki przy drodze wojewódzkiej Niepołomice - Wieliczka od przystanku do stacji paliw.
Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy. 


Informujemy, że w dniu 25.07.2012 r. (środa) w godzinach od 900 do 1300, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Zagórze, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmować będzie miejscowość Zagórze - obszar od zbiornika wody "Kawcze" do firmy Instalbud oraz przysiółek Kąty w Bodzanowie.
Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.

 


Informujemy, że w dniu 12.07.2012 r. (czwartek) w godzinach od 900 do 1300, z powodu konieczności usunięcia awarii  sieci wodociągowej w Niepołomicach, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmować będzie ul.Kościuszki, Jagielońską, Daszyńskiego, Młyńską (odcinek od ul. Kościuszki do ul. Grunwaldzkiej).
Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.

 


Informujemy, że w dniu 10.07.2012 r. (wtorek) w godzinach od 900 do 1300, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmować będzie odcinek ul. Zabierzowskiej od  Restauracji Szafrantu (nr 7a) do skrzyżowania z ulicą Słoneczną.

Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.

 


Informujemy, że w dniu 04.07.2012 r. (środa) w godzinach od 800 do 1400, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmować będzie  ulice Jagiellońską.

Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy. 


Informujemy, że w dniu 03.07.2012 r. (wtorek) w godzinach od 800 do 1400, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmować będzie ulice: Piękną, Wąską

Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 31.05.2012 r. (czwartek) w godzinach od 900 do 1400, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmować będzie  ulice: Modrzejewskiej, Modrzewiową, Wyzwolenia, Solskiego, Westerplatte, Gen. Czumy, Wojska Polskiego, Marudy, Brzozową.

Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.

 


Informujemy, że w dniu 16.05.2012 r. (środa) w godzinach  od 800 do 1500, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmować będzie rejon Zagórza od sklepu spożywczego "Nowinka" do drogi wojewódzkiej nr 4 Kraków-Tarnów.

Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 08.05.2012 r. (wtorek) w godzinach  od 800 do 1300, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmować będzie  ul. Cmentarną, ul. Poziomkową,                  ul. Borówkową , ul. Piękną (nr 2 i 46)  w Niepołomicach.

Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 24.04.2012 r. (wtorek) w godzinach  od 1400 do 1600, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmować będzie osiedle Suszówka w Niepołomicach.

Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 17.04.2012 r. (wtorek) w godzinach  od 900 do 1300, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmować będzie ul. Al. Dębową, ul. Makosza,

ul. Malinowskiego, ul. Podlasie w Niepołomicach.

Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 03.04.2012 r. (wtorek) w godzinach  od 800 do 1300, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej, nastąpi spadek energii ciśnienia wody w miejscowościach Wola Zabierzowska , Zabierzów Bocheński oraz Chobot.

Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 27.03.2012 r. (wtorek) w godzinach  od 800 do 1300, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmować będzie obszar wschodniej części Woli Zabierzowskiej oraz zachodniej części sołectwa Chobot.

Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 15.03.2012 r. (czwartek) w godzinach  od 800 do 1500, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmować będzie  ul. Ogrodową, Fabryczną, osiedle Robotnicze(domy jednorodzinne)  oraz osiedla domów zlokalizowane przy ul. Grunwaldzkeij -bocznej - zasilane od ul. Ogrodowej.

Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.

 


W dniu 05.03.2012 r. z powodu awari sieci wodociągowej w Woli Batorskiej - Ulesiu  od godziny 1000 do 1300 nastąpi przerwa w dostawie wody.  Za utrudnienia przepraszamy.

 


Informujemy, że w dniu 28.02.2012 r. (wtorek) w godzinach od 800 do 1200, z powodu konieczności przeprowadzenia pilnych prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmować będzie  ul. : Młyńską.

Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.

 


Informujemy, że w dniu 10.01.2012 r. (wtorek)  z powodu awarii sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie ul. Różaną w Niepołomicach. Przewidywany czas usunięcia awarii - do godziny 13 . Za utrudnienia przepraszamy.


Zarząd spółki „Wodociągi Niepołomice” informuje, że w dniu 23.08.2010r. zostało otwarte Biuro Obsługi Klienta wraz z kasą w siedzibie spółki w Niepołomicach, ul. Droga Królewska 27

Do BOK mogą się Państwo zgłaszać ze wszystkimi sprawami dotyczącymi usług, które świadczy Spółka zarówno dla odbiorców indywidualnych jak i dla firm.
W  BOK można załatwić  następujące sprawy:

 • Zgłosić stan wodomierza,
 • Otrzymać fakturę,
 • Zapłacić w kasie za usługi świadczone przez „WN” sp.  z o.o.
 • Zawrzeć umowę o dostawę wody i/lub odbiór ścieków,
 • Zgłosić reklamację faktur wystawionych przez „WN”,
 • Regulować zaległe należności,
 • Załatwić formalności związane z  przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
 • Zgłosić przyłącz wody i/lub kanalizacji do odbioru technicznego,
 • Poinformować o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Zapraszamy :

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:
poniedziałek 900 - 1700

wtorek-czwartek: 800 - 1430

piątek: 700-1200

KASA:
poniedziałek: 900 - 1600

wtorek-czwartek: 800 - 1430

piątek:700-1200
 


 

"Stop wodom opadowym"

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Zarząd Spółki „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o. informuje, że od miesiąca sierpnia 2010 r. zostaną przeprowadzone szczegółowe kontrole sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami pod kątem bezprawnego wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej[...] więcej

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

 

 

 

     
Copyright Wodocišgi Niepołomice Sp. z o.o.
design:. Aklo WEB