Ogłoszenia

 

Uwaga: Istnieje możliwość podawania odczytów wodomierzy drogą elektroniczną poprzez adres: klient@wodociagi-niepolomice.pl


Ogłoszenia

 


Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek 14 sierpnia br. 
Biuro Obsługi Klienta  „Wodociągi Niepołomice” sp. z o. o.
przy ul. Droga Królewska 27  w Niepołomicach będzie nieczynne.

Zarząd Spółki będzie przyjmował klientów w późniejszym terminie.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z koniecznością wykonania prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej w dniu 19 lipca 2017 r. (środa) nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach: od 8:00 do 15:00.

Wyłączenie obejmować będzie miejscowości: Niepołomice i Wolę Batorską

- od Zakładu Uzdatniania Wody w Woli Batorskiej w kierunku ul. Droga Królewska,

- ul. Drogę Królewską (od Leśniczówki Sitowiec do P. W. Siwka)

- oś. Błoto i Sitowiec. 

Jednocześnie informujemy, iż może nastąpić wcześniejsze uruchomienie dostawy wody.

Przypominamy o sprawdzeniu jakości wody w związku z możliwym ryzykiem zabrudzenia wody.

Prosimy o wcześniejsze zaopatrzenie się w wodę na okres wyłączenia.

W razie pytań prosimy dzwonić pod numer telefonu (12) 28 15 054 -pogotowie wodociągowe

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółka „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o.  informuje, że  w terminie do 31 sierpnia 2017 r.  na terenie miejscowości Zabierzów Bocheński przeprowadzana będzie wymiana wodomierzy.

W celu usprawnienia wymiany zwracamy się z prośbą do mieszkańców o umożliwienie monterom dostępu do wodomierzy.


Spółka „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Droga Królewska 27 informuje, że  w terminie  do 15.06.2017 r. trwać będą prace remontowe na sieci wodociągowej przy ul. Kościuszki i ul. Wielickiej w Niepołomicach, na działkach o numerach ewidencyjnych 2886/16, 2886/61, 2962/2, 2962/1, 2961/1, 2960/1, 2959, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682/1, 3682/5, 3686/30, 3686/29, 3686/4, 3686/5, 3686/2, 3686/13, 3686/14, 3687/1, 3688, 3703/6, 3703/3, 3703/2, 3705/2, 3705/1, 3704/3, 3831/1, 3830/12, 3830/6, 3830/5, 3830/4, 3830/26, 3830/24, 3830/18, 3830/17, 3829/6, 3873/1, 3874/1, 3876/9, 3875/1, 3876/3, 3876/8, 3877/5, 3878/7, 3878/6, 3879/4, 3879/7, 3866, 3880/4, 3881/4, 3882/1, 3883/1, 3884/6, 3884/8, 3886/1, 3893/11, 3893/10, 3893/9, 3893/24, 3893/25, 3895/5, 3895/8,  3895/2, 3897/1, 3896/1, 3897/2, 3896/2, 3899/2 w Niepołomicach.

           Ponadto informujemy, że konieczność przeprowadzenia prac wynika z zaobserwowanej w ostatnim czasie wysokiej awaryjności, w związku z tym,  aby zapobiec występowaniu dalszych awarii czego konsekwencją są przerwy w dostawie wody, podjęto decyzję o wykonanie remontu przedmiotowej sieci wodociągowej, który będzie prowadzony w miarę technicznych możliwości metodą bezrozkopową.

            W razie pytań prosimy dzwonić pod numer telefonu 12-281-16-62  w godzinach 7.00 – 15.00, od poniedziałku do piątku.


"Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o. informuje, że przeprowadzone będą na terenie miasta Niepołomice szczegółowe kontrole w zakresie kanalizacji sanitarnej celem stwierdzenia ewentualnego odprowadzania wód opadowych i drenażowych z poszczególnych posesji. W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich klientów Spółki o umożliwienie naszym pracownikom wejścia na posesje w celu dokonania niezbędnych czynności i wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości.

Zgodnie z art.9 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z dn. 07.06.2001 r.  zabrania się wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.


 Klienci - Odbiorcy usług "Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o.

Dotyczy właściwego użytkowania - odprowadzania ścieków socjalno- bytowych z gospodarstw domowych do sieci kanalizacji sanitarnej będącej w eksploatacji "Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o.

Zgodnie z normą PN-92/B-01707 do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać:

  • twardego osadu, śmieci, gruzu, piasku, żwiru, popiołu, wydzielin zwierzęcych
  • stałych odpadów gospodarstwa domowego takich jak: obierzyny, kości, skorupy, gałgany, wata, pierze, wiskozowe chusteczki nawilżane oraz inne art. higieniczne
  • agresywnych substancji chemicznych, farb, lakierów
  • wód deszczowych i drenażowych.

 

 

     
Copyright Wodocišgi Niepołomice Sp. z o.o.
design:. Aklo WEB