Ogłoszenia

 

Uwaga: Istnieje możliwość podawania odczytów wodomierzy drogą elektroniczną poprzez adres: klient@wodociagi-niepolomice.pl

 

OGŁOSZENIA

 

W związku z koniecznością pilnego usunięcia awarii na sieci wodociągowej w dniu 23 marca 2018 r. (piątek) nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach: od 8:00 do 16:00.

Wyłączenie obejmować będzie miejscowość: NIEPOŁOMICE (ulice:  Lotniczą, Saperów, Strzelców, Spadochroniarzy, Nawigatorów.)

Jednocześnie informujemy, iż może nastąpić wcześniejsze uruchomienie dostawy wody.

Przypominamy o sprawdzeniu jakości wody w związku z możliwym ryzykiem zabrudzenia wody.

Prosimy o wcześniejsze zaopatrzenie się w wodę na okres wyłączenia.

W razie pytań prosimy dzwonić pod numer telefonu (12) 28 15 054 -pogotowie wodociągowe.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 W związku z koniecznością pilnego usunięcia awarii informujemy, iż dnia 23.03.2018 r. /piątek/ w godz. od 8.00 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w niżej przedstawionym rejonie miasta Niepołomice:

X - miejsce awarii

Ponadto informujemy, że  ul. Podlasie  będzie nieprzejezdna.  Prosimy o pozostawienie samochodów przed godz. 8.00 poza obszarem planowanych robót.
Prosimy o zaopatrzenie się w wodę na okres wyłączenia.

Za utrudnienia przepraszamy.

W razie pytań prosimy dzwonić pod numer tel.: 12 281 50 54 - Pogotowie Wodociągowe.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zarząd Spółki "Wodociągi Niepołomice" sp. z o. o. informuje, że jakość wody na terenie obsługiwanym przez Spółkę, pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym, odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 - 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że w związku z otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie inwestycji pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Wola Batorska, przysiółek  Kolanów" mieszkańcy tego przysiółka mogą od dnia  7 sierpnia 2017 r.  składać w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Droga Królewska 27 w Niepołomicach wnioski
o wydanie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji sanitarnej."Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o. informuje, że przeprowadzone będą na terenie miasta Niepołomice szczegółowe kontrole w zakresie kanalizacji sanitarnej celem stwierdzenia ewentualnego odprowadzania wód opadowych i drenażowych z poszczególnych posesji. W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich klientów Spółki o umożliwienie naszym pracownikom wejścia na posesje w celu dokonania niezbędnych czynności i wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości.

Zgodnie z art.9 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z dn. 07.06.2001 r.  zabrania się wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.


 Klienci - Odbiorcy usług "Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o.

Dotyczy właściwego użytkowania - odprowadzania ścieków socjalno- bytowych z gospodarstw domowych do sieci kanalizacji sanitarnej będącej w eksploatacji "Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o.

Zgodnie z normą PN-92/B-01707 do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać:

  • twardego osadu, śmieci, gruzu, piasku, żwiru, popiołu, wydzielin zwierzęcych
  • stałych odpadów gospodarstwa domowego takich jak: obierzyny, kości, skorupy, gałgany, wata, pierze, wiskozowe chusteczki nawilżane oraz inne art. higieniczne
  • agresywnych substancji chemicznych, farb, lakierów
  • wód deszczowych i drenażowych.

 

 

     
Copyright Wodocišgi Niepołomice Sp. z o.o.
design:. Aklo WEB