Ogłoszenia

 

Uwaga: Istnieje możliwość podawania odczytów wodomierzy drogą elektroniczną poprzez adres: klient@wodociagi-niepolomice.pl


Ogłoszenia 

 

 

"Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o. informuje, że w miejscowości Niepołomice, w okolicy ulic Wrzosowej, Czerwonych Beretów, Wielickiej oraz Leśnej prowadzone są prace polegające na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym na przedmiotowym obszarze mogą wystąpić utrudnienia komunikacyjne, okresowe spadki ciśnienia oraz przezrwy w dostawie wody. Prace prowadzone są przez firmę OMEGA z Rudy Śląskiej wyłonioną w ramach przetargu.

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.


W okresie  od 01.11.2015 r. do 30.08.2016 r. prowadzona jest w miejscowościach Chobot, Wola Batorska, Wola Zabierzowska, Zabierzów Bocheński wymiana wodomierzy. Usługa dla Klientów spółki jest bezpłatna. Prace wykonywane są w godzinach od 8 do 18, również w soboty. W przypadku pytań prosimy o kontakt z pogotowiem wodociągowym - tel. 12 281 50 54.


"Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o. informuje, że przeprowadzone będą na terenie miasta Niepołomice szczegółowe kontrole w zakresie kanalizacji sanitarnej celem stwierdzenia ewentualnego odprowadzania wód opadowych i drenażowych z poszczególnych posesji. W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich klientów Spółki o umożliwienie naszym pracownikom wejścia na posesje w celu dokonania niezbędnych czynności i wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości.

Zgodnie z art.9 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z dn. 07.06.2001 r.  zabrania się wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.


 Klienci - Odbiorcy usług "Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o.

Dotyczy właściwego użytkowania - odprowadzania ścieków socjalno- bytowych z gospodarstw domowych do sieci kanalizacji sanitarnej będącej w eksploatacji "Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o.

Zgodnie z normą PN-92/B-01707 do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać:

  • twardego osadu, śmieci, gruzu, piasku, żwiru, popiołu, wydzielin zwierzęcych
  • stałych odpadów gospodarstwa domowego takich jak: obierzyny, kości, skorupy, gałgany, wata, pierze, wiskozowe chusteczki nawilżane oraz inne art. higieniczne
  • agresywnych substancji chemicznych, farb, lakierów
  • wód deszczowych i drenażowych.

 

 

     
Copyright Wodocišgi Niepołomice Sp. z o.o.
design:. Aklo WEB