Ogłoszenia

 

Uwaga: Istnieje możliwość podawania odczytów wodomierzy drogą elektroniczną poprzez adres: klient@wodociagi-niepolomice.pl

 

OGŁOSZENIA

Zarząd Spółki „Wodociągi Niepołomice” informuje,
że w dniu 24 grudnia  2018 r.
Biuro Obsługi Klienta  wraz z kasą będzie nieczynne.
 

 


W związku z koniecznością wykonania prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej w dniu 12 grudnia 2018 r.  (środa) nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach: od 9:00 do 17:00.

Wyłączenie obejmować będzie miejscowość: Podłęże

ul. Kolejową - lewa i prawa strona wraz z budynkami PKP,

ul.  Wąską,

ul. Kapliczną - boczną,

ul. Środkową,

ul. Kwiatową,

ul. Jasną,

ul. Stawową.

Jednocześnie informujemy, iż może nastąpić wcześniejsze uruchomienie dostawy wody.

Przypominamy o sprawdzeniu jakości wody w związku z możliwym ryzykiem zabrudzenia wody.

Prosimy o wcześniejsze zaopatrzenie się w wodę na okres wyłączenia.

W razie pytań prosimy dzwonić pod numer telefonu (12) 28 15 054 -pogotowie wodociągowe.


W związku z koniecznością wykonania prac  na sieci wodociągowej w dniu 14 grudnia 2018 r.  (piatek) nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach: od 9:00 do 12:00.

Wyłączenie obejmować będzie miejscowość: NIEPOŁOMICE :

ul. Brzeska - od skrzyżowania z ul. Stefana Batorego do skrzyżowania z ul. Akacjową.

Jednocześnie informujemy, iż może nastąpić wcześniejsze uruchomienie dostawy wody.

Przypominamy o sprawdzeniu jakości wody w związku z możliwym ryzykiem zabrudzenia wody.

Prosimy o wcześniejsze zaopatrzenie się w wodę na okres wyłączenia.

W razie pytań prosimy dzwonić pod numer telefonu (12) 28 15 054 -pogotowie wodociągowe.

 


 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE” spółka z o. o. uprzejmie informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – organ regulacyjny decyzją nr KR.RET.070.209.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. ogłoszoną w dniu 21 maja 2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Niepołomice na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tj. w dniu 29 maja 2018 r. Wyciąg z taryfy oraz decyzja nr KR.RET.070.209.2018 są dostępne w zakładce - Cennik Usług.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zarząd Spółki "Wodociągi Niepołomice" sp. z o. o. informuje, że jakość wody na terenie obsługiwanym przez Spółkę, pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym, odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 - 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że w związku z otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie inwestycji pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Wola Batorska, przysiółek  Kolanów" mieszkańcy tego przysiółka mogą od dnia  7 sierpnia 2017 r.  składać w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Droga Królewska 27 w Niepołomicach wnioski
o wydanie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji sanitarnej."Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o. informuje, że przeprowadzone będą na terenie miasta Niepołomice szczegółowe kontrole w zakresie kanalizacji sanitarnej celem stwierdzenia ewentualnego odprowadzania wód opadowych i drenażowych z poszczególnych posesji. W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich klientów Spółki o umożliwienie naszym pracownikom wejścia na posesje w celu dokonania niezbędnych czynności i wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości.

Zgodnie z art.9 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z dn. 07.06.2001 r.  zabrania się wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.


 Klienci - Odbiorcy usług "Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o.

Dotyczy właściwego użytkowania - odprowadzania ścieków socjalno- bytowych z gospodarstw domowych do sieci kanalizacji sanitarnej będącej w eksploatacji "Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o.

Zgodnie z normą PN-92/B-01707 do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać:

  • twardego osadu, śmieci, gruzu, piasku, żwiru, popiołu, wydzielin zwierzęcych
  • stałych odpadów gospodarstwa domowego takich jak: obierzyny, kości, skorupy, gałgany, wata, pierze, wiskozowe chusteczki nawilżane oraz inne art. higieniczne
  • agresywnych substancji chemicznych, farb, lakierów
  • wód deszczowych i drenażowych.

 

 

     
Copyright Wodocišgi Niepołomice Sp. z o.o.
design:. Aklo WEB