Ogłoszenia

 

Uwaga: Istnieje możliwość podawania odczytów wodomierzy drogą elektroniczną poprzez adres: klient@wodociagi-niepolomice.pl

 Ogłoszenia


Zarząd spółki "Wodociągi Niepołomice" informuje, że od dnia 15.05.2014 r. do dnia 31.07.2014 r. będą prowadzone prace remontowe, modernizacyjne oraz budowlane na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście Niepołomice w rejonie ulic Partyzantów, Wojska Polskiego, Wyzwolenia, Ludwika Solskiego, Bohaterów Westerplatte, Marudy, Jagodowej, Brzozowej, Świerkowej, Modrzewiowej, Myśliwskiej, Drogi Królewskiej, Stefana Roweckiego, Ułanów, Osiedlowej. W wyniku prowadzenia w/w prac może nastąpić okresowy spadek energii ciśnienia lub całkowita przerwa w dostawie wody. Mogą wystąpić również przejściowe trudności w dojeździe do posesji. Za utrudnienia przepraszamy.


 

Zarząd Spółki "Wodociągi Niepołomice" informuje, że z dniem 01.08.2013 r. na Składowisku Odpadów Komunalnych przy ul. Wodnej 1 w Niepołomicach rozpoczęły się prace związane z zamknięciem i rekultywacją składowiska.

Rekultywacja prowadzona jest przez firmę: Przedsiębiorstwo Budowlane "MAXBUD", wyłonioną w drodze przetargu.

Z uwagi na nietypowy charakter prac związanych z rekutywacją, w okolicach placu budowy okresowo i krótkotrwale mogą występować niedogodności związane z nieprzyjemnym zapachem oraz wzmożonym ruchem pojazdów budowy.

Zarząd Spółki "Wodociągi Niepołomice"


"Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o. informuje, że od dnia 17.06.2013 r. przeprowadzone będą na terenie miasta Niepołomice szczegółowe kontrole w zakresie kanalizacji sanitarnej celem stwierdzenia ewentualnego odprowadzania wód opadowych i drenażowych z poszczególnych posesji. W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich klientów Spółki o umożliwienie naszym pracownikom wejścia na posesje w celu dokonania niezbędnych czynności i wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości.

Zgodnie z art.9 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z dn. 07.06.2001 r.  zabrania się wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.


 Klienci - Odbiorcy usług "Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o.

Dotyczy właściwego użytkowania - odprowadzania ścieków socjalno- bytowych z gospodarstw domowych do sieci kanalizacji sanitarnej będącej w eksploatacji "Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o.

Zgodnie z normą PN-92/B-01707 do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać:

 • twardego osadu, śmieci, gruzu, piasku, żwiru, popiołu, wydzielin zwierzęcych
 • stałych odpadów gospodarstwa domowego takich jak: obierzyny, kości, skorupy, gałgany, wata, pierze, wiskozowe chusteczki nawilżane oraz inne art. higieniczne
 • agresywnych substancji chemicznych, farb, lakierów
 • wód deszczowych i drenażowych.

W ostanim okresie  w miejscowościach obsługiwanych przez spółkę "Wodociągi Niepołomice" ujawniono:

 • 4 przypadki nielegalnego poboru wody z  wodociągu (pominięcie układu pomiarowego, celowe uszkodzenie wodomierza, zaburzenie pracy wodomierza, pobór wody z hydrantu bez zgody spółki "Wodociągi Niepołomice")
 • 3 przypadki wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej (podłączenie rynien, drenażu)
 • 4 przypadki bezumownego podłączenia do kanalizacji sanitarnej (podłączenie budynku i nie zgłoszenie tego faktu w BOK spółki "Wodociągi Niepołomice")
 • 1 przypadek przerzucania ścieków z szamba do systemu kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z art 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001 Dz.U.72 poz.747 (z późn. zm.) kto bez uprzedniego zawarcia umowy - pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł;- wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10000zł.

W wyżej wymienionych przypadkach właściciele posesji usuneli nieprawidłowości oraz na mocy zawartych porozumień zostali obciążeni kosztami związanymi z poborem wody/zrzutem ścieków.


WIADOMOŚCI ARCHIWALNE


W dniu 10.05.2014 r. (sobota) w godzinach od 900 do 1400, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej, nastąpi spadek energii ciśnienia wody lub całkowita przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie miejscowość Niepołomice - ul. Błonie, Chrustową, Chwalców, Grabską,  Franciszka Książka, Krakowską, Niepołomicką, Podłęską, Różaną, Sportową oraz zakłady produkcyjne zlokalizowane w Niepołomickiej Strefie Przemysłowej. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 30.04.2014 r. (środa) w godzinach od 900 do 1300, z powodu konieczności usunięcia awarii na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie miejscowość Niepołomice oraz Staniatki - ul. Za Torem, ul. Staniątecką, ul. Jodłową, ul. Wiejską, ul. Łąkową, ul. Wierzbową, ul. Polną, ul. Kolejową od nr 215 do nr 463 w kierunku Szkoły. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 01.04.2014 r. (wtorek) w godzinach od 900 do 1300, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie ul. Wielicką - budynki od skrzyżowania z ul. Mokrą w stronę Podłęża, ul. Komandosów, ul. Brzezinki, ul. Polną w Staniątkach. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 20.03.2014 r. (czwartek) w godzinach od 900 do 1400, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie miejscowość Zabierzów Bocheński - przysiółki Ulesie oraz Zaborcze. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 11.03.2014 r. (wtorek) w godzinach od 1100 do 1300, z powodu konieczności usunięcia awarii sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie miejscowość Podłęże - ul. Piaskową. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 07.03.2014 r. (piątek) w godzinach od 800 do 1100, z powodu konieczności usunięcia awarii na sieci energetycznej, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie miejscowości Bodzanów, Zabłocie, Zborczyce, Czyżów, Suchoraba. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 05.03.2014 r. (środa) w godzinach od 900 do 1300, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie ul. Wielicką - budynki od myjni samochodowej w stronę Podłęża oraz ul. Polną. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 17.12.2013 r. (wtorek) w godzinach od 1000 do 1300, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie ul. Młyńską (obszar od ul. Grunwaldzkiej do ul. Zagrody), ul. Robotniczą (obszar od ul. Młyńskiej do ul. Ogrodowej). Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 17.12.2013 r. (wtorek) w godzinach od 800 do 1300, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej w miejscowości Podłęże, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie budynki na terenie PKP nr 105, 106, 177. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 05.12.2013 r. (czwartek) w godzinach od 1000 do 1400, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie ul. Słoneczną (obszar od ul. Wroniarki do ul. Trudnej), ul. Boczą,      ul. Zacisze, ul. Łanową. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 04.12.2013 r. (środa) w godzinach od 800 do 1400, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie ul. Portową (od nr 56 w kierunku ul. Grabskiej), ul. Krakowską, ul. Podłęską, ul. Chrustową, ul. Sportową, ul. Torową, ul. Błonie, ul. Różaną, ul. Niepołomicką. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 03.12.2013 r. (wtorek) w godzinach od 800 do 1300, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej w miejscowości Podłęże, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie budynki na terenie PKP nr 105, 106, 177. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 08.10.2013 r. (wtorek) w godzinach od 800 do 1300, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej w miejscowości Podłęże, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie ul. Ogrodową, ul. Grabską. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 01.10.2013 r. (wtorek) w godzinach od 800 do 1300, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej w miejscowości Zabierzów Bocheński, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie przysiółek Ulesie - strona północna od nr-u 241 do granicy z Wolą Batorską. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 18.09.2013 r. (środa) w godzinach od 900 do 1300, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej w miejscowości Wola Batorska, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie rejon Z.P. MOTORUCH oraz przyległe gospodarstwa domowe. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 19.08.2013 r.  (poniedziałek) z powodu awarii sieci wodociągowej w Podłężu, nastąpi przerwa w dostawie wody. Aktualnie trwają prace naprawcze. Przewidywany czas usunięcia awarii - godzina 12. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 31.07.2013 r. (środa) w godzinach od 2200 do 100, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej w miejscowości Zabierzów Bocheński, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie: Zabierzów Bocheński- Centrum. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 04.06.2013 r. (wtorek) w godzinach od 800 do 1300, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzów, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie odcinek od drogi wojewódzkiej nr 964 do Szkoły Podstawowej w Zakrzowie - budynki po prawej stronie jezdni. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Zarząd Spółki "Wodociągi Niepołomice" informuje, że w trosce o zadowolenie klientów w dniu 31.05.2013 r. (piątek) Biuro Obsługi Klienta wraz z Kasą będą czynne bez zmian tj. w godzinach od 700 do 1200.Zapraszamy!


 

W dniach 18.03-31.05.2013 będą prowadzone prace związane z budową sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Fabrycznej. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 24.05.2013 r. (piątek) w godzinach od 800 do 1400, z przyczyn niezależnych od operatora systemu zaopatrzenia w wodę, na skutek wyłączenia energii elektrycznej przez Zakład Energetyczny nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie miejscowości: Bodzanów, Zabłocie, Suchoraba, Zborczyce, Czyżów. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W związku z koniecznością usunięcia awarii na sieci wodociągowej w Zakrzowie w dniu 21.05.2013 r. (wtorek) od godz. 800 do godz. 1300 nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie wody będzie obejmować: Odcinek sieci wodociągowej po prawej stronie, od drogi wojewódzkiej nr 964 do Szkoły Podstawowej w Zakrzowie.

Prosimy o zaopatrzenie się w wodę na okres wyłączenia oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W związku z koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej w Niepołomicach w dniu 16.05.2013 r. (czwartek) od godz. 900 do godz. 1300 nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie będzie obejmować: u. H. Modrzejewskiej, ul. Wojska Polskiego, ul. Wyzwolenia, ul. Westerplatte, ul. Marudy, ul. Brzozową, ul. Świerkową, ul. L. Solskiego, ul. Modrzewiową.

Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


 Zarząd Spółki "Wodociągi Niepołomice" informuje, że w trosce o zadowolenie klientów w dniu 02.05.2013 r. (czwartek) Biuro Obsługi Klienta wraz z Kasą będą czynne bez zmian tj. w godzinach od 730 do 1430.

Zapraszamy!


Z uwagi na nieprzewidziane okoliczności wynikłe w czasie budowy sieci wodociągowej w Niepołomicach w dniu 25.04.2013 r. na ulicach Fabrycznej i Ogrodowej  nastąpi przerwa w dostawie wody, która potrwa do późnych godzin popołudniowych.

Za utrudnienia przepraszamy!


W dniu 30.04.2013 r. (wtorek) w godzinach od 900 do 1300, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie odcinek ul. Grabskiej od ZP "TECO" do ul. Portowej. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 25.04.2013 r. (czwartek) w godzinach od 1000 do 1500, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie: ul. Ogrodową, ul. Fabryczną, os. Robotnicze (domki jednorodzinne), ul. Grunwaldzka (od ul. Młyńskiej do ronda do ul. Wimmera) oraz ulice boczne od ulicy Grunwaldzkiej (osiedla domków jednorodzinnych w tym ul. Świerczewskiego oraz hotel Novum). Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 25.04.2013 r. (czwartek) w godzinach od 900 do 1300, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Słomiróg, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie obszar  od wiaduktu samochodowego na trasie E4 do sklepu spożywczego. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 25.04.2013 r. (czwartek) w godzinach od 1000 do 1500, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej na obszarze obejmującym Osiedle Księcia Witolda, może nastąpić spadek energii ciśnienia wody lub jej całkowity brak. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 23.04.2013 r. (wtorek) w godzinach od 900 do 1200, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie osiedle Błoto, osiedle Jamnica oraz Sitowiec. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 17.04.2013 r. (środa) w godzinach od 800 do 1500, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej na obszarach sołectw Wola Zabierzowska i Chobot, może nastąpić spadek energii ciśnienia wody. Za utrudnienia przepraszamy. 


 W dniu 17.04.2013 r. (środa) w godzinach od 800 do 1500, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Wola Batorska i Zabierzów Bocheński, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie Wola Batorska: Zamogielice od sklepu w stronę Łąk oraz Zabierzów Bocheński: Łąki z Dąbrową oraz Łaźnia. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 04.04.2013 r. (czwartek) w godzinach od 900 do 1200, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie osiedle Błoto, Jamnica, Sitowiec. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 20.03.2013 r. z powodu awarii sieci wodociągowej w Niepołomicach  - ul.Grunwaldzka, nastąpi przerwa w dostawie wody. Aktualnie trwają prace naprawcze. Przewidywany czas usunięcia awarii - godzina 12. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 20.03.2013 r. (środa) w godzinach od 900 do 1300, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie ul. Młyńską (obszar od ul. Ogrodowej do ul. Robotniczej). Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 21.02.2013 r. (czwartek) w godzinach od 800 do 1400, z powodu konieczności usunięcia awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzowiec, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie obszar od wiaduktu nad autostradą poprzez ul. Stawową do remizy OSP. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 04.02.2013 r. (poniedziałek) w godzinach od 900 do 1400, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie ul. Targową, ul. Na Grobli (obszar od placu targowego do ul. Brzeskiej). Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 03.01.2013 r. (czwartek) w godzinach od 800 do 1400  z powodu konieczności usunięcia awarii  sieci wodociągowej w Niepołomicach nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie: ul.Okrężną (odcinek od nr 16 do nr 34). Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, iż w dniu 27.12.2012 r. (czwartek), z powodu konieczności usunięcia awarii sieci wodociągowej w miejscowości Zabierzów Bocheński (rejon od skrzyżowania w centrum w stronę przedszkola), nastąpi przerwa w dostawie wody. Planowany czas zakończenia prac - godzina 13. Prosimy o sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 20.12.2012 r. (czwartek) w godzinach od 800 do 1400  z powodu prowadzonej modernizacji sieci wodociągowej w Niepołomicach nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie: ul.Sikorskiego, ul. Zakole, ul. Bohaterów Getta. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 19.12.2012 r. (środa) w godzinach od 800 do 1500  z powodu prowadzonej modernizacji sieci wodociągowej w Niepołomicach nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie: ul.Modrzejewskiej, ul.Marudy, ul. Brzozową, ul. Świerkową, ul. Solskiego, ul. Modrzewiową, ul. Wojska Polskiego, ul. Wyzwolenia. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 19.12.2012 r. (środa) w godzinach od 900 do 1400, z powodu konieczności wykonania prac na sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie ul. Portową (od nr 56 w kierunku ul. Grabskiej), ul. Krakowską, ul. Podłęską, ul. Chrustową, ul. Sportową, ul. Torową, ul. Błonie, ul. Różaną, ul. Niepołomicką. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 10.12.2012 r. (poniedziałek) w godzinach od 900 do 1500  z powodu prowadzonej modernizacji sieci wodociągowej w Niepołomicach nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie: ul.Modrzejewskiej, ul.Marudy, ul. Brzozową, ul. Świerkową, ul. Solskiego, ul. Modrzewiową, ul. Wojska Polskiego(odcinek od ul. Modrzejewskiej w kierunku ul. Marudy). Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 06.12.2012 r. (czwartek) w godzinach od 800 do 1700, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Staniątki, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie ul. Kolejową (od Szkoły do przystanku PKP oraz od ul.Nowej do Domu Kultury - lewa strona ulicy), ul. Nową, ul.Św. Wojciecha, ul. Benedyktyńską, ul. Szkolną (od Domu Kultury do sklepu GS - lewa strona ulicy). Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 27.11.2012 r. (wtorek) w godzinach od 900 do 1300  z powodu prowadzonej modernizacji sieci wodociągowej w Niepołomicach nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie ul.Bocheńską - obszar od restauracji LaVenta do skrzyżowania z ul. Sikorskiego/ul. Zięby. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac.Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 22.11.2012 r. z powodu awari sieci wodociągowej w Niepołomicach  - ul.Bocheńska (obszar od restauracji LaVenta do skrzyżowania z ul. Sikorskiego)  nastąpi przerwa w dostawie wody. Aktualnie trwają prace naprawcze. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 08.11.2012 r. (czwartek) z powodu prowadzonej modernizacji sieci wodociągowej w Niepołomicach na ul.Szkolnej w godz. 800-1700nastąpi przerwa w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 08.11.2012 r. (czwartek) w godzinach od 1000 do 1500, z powodu konieczności usunięcia awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Staniątki, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie ul. Cmentarną, Piaskową, Klasztorną. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 07.11.2012 r. (środa) w godzinach od 800 do 1300, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie ul. Kusocińskiego, Kopernika. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 30.10.2012 r. (wtorek) w godzinach od 800 do 1500, z powodu konieczności usunięcia awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie ul. Kusocińskiego, Ułanów, Osiedlową, Drogę Królewską. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 23.10.2012 r. (wtorek) w godzinach od 900 do 1300, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Wola Batorska nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie przysiółek Borek I.
Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 18.10.2012 r. (czwartek) w godzinach od 800 do 1300, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowościach: Wola Batorska, Wola Zabierzowska, Zabierzów Bocheński, Chobot nastąpi spadek ciśnienia wody. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 11.10.2012 r. (czwartek) w godzinach od 900 do 1300, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Wola Batorska nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie przysiółek Borek i Hysne od nr 95 w kierunku mostu na Drwince.
Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 11.10.2012 r. (czwartek) w godzinach od 900 do 1300, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Wola Zabierzowska nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie przysiółek Flaga.
Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 09.10.2012 r. (wtorek) w godzinach od 800 do 1200, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie ul. Wiśniową.
Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniach 08.08-28.09.2012 z powodu prowadzonej modernizacji sieci wodociągowej na ul. Księcia Witolda mogą wystepować okresowe braki w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy. 


Informujemy, że w dniu 28.08.2012 r. (wtorek) w godzinach od 900 do 1200, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmować będzie miejscowość Niepołomice - ul. Księcia Witolda, Płaszowską.
Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy. 


Informujemy, że w dniu 31.07.2012 r. (wtorek) w godzinach od 800 do 1400, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzów, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmować będzie miejscowość Zakrzów - budynki przy drodze wojewódzkiej Niepołomice - Wieliczka od przystanku do stacji paliw.
Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy. 


Informujemy, że w dniu 25.07.2012 r. (środa) w godzinach od 900 do 1300, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej w miejscowości Zagórze, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmować będzie miejscowość Zagórze - obszar od zbiornika wody "Kawcze" do firmy Instalbud oraz przysiółek Kąty w Bodzanowie.
Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.

 


Informujemy, że w dniu 12.07.2012 r. (czwartek) w godzinach od 900 do 1300, z powodu konieczności usunięcia awarii  sieci wodociągowej w Niepołomicach, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmować będzie ul.Kościuszki, Jagielońską, Daszyńskiego, Młyńską (odcinek od ul. Kościuszki do ul. Grunwaldzkiej).
Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.

 


Informujemy, że w dniu 10.07.2012 r. (wtorek) w godzinach od 900 do 1300, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmować będzie odcinek ul. Zabierzowskiej od  Restauracji Szafrantu (nr 7a) do skrzyżowania z ulicą Słoneczną.

Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.

 


Informujemy, że w dniu 04.07.2012 r. (środa) w godzinach od 800 do 1400, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmować będzie  ulice Jagiellońską.

Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy. 


Informujemy, że w dniu 03.07.2012 r. (wtorek) w godzinach od 800 do 1400, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmować będzie ulice: Piękną, Wąską

Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 31.05.2012 r. (czwartek) w godzinach od 900 do 1400, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmować będzie  ulice: Modrzejewskiej, Modrzewiową, Wyzwolenia, Solskiego, Westerplatte, Gen. Czumy, Wojska Polskiego, Marudy, Brzozową.

Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.

 


Informujemy, że w dniu 16.05.2012 r. (środa) w godzinach  od 800 do 1500, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmować będzie rejon Zagórza od sklepu spożywczego "Nowinka" do drogi wojewódzkiej nr 4 Kraków-Tarnów.

Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 08.05.2012 r. (wtorek) w godzinach  od 800 do 1300, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmować będzie  ul. Cmentarną, ul. Poziomkową,                  ul. Borówkową , ul. Piękną (nr 2 i 46)  w Niepołomicach.

Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 24.04.2012 r. (wtorek) w godzinach  od 1400 do 1600, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmować będzie osiedle Suszówka w Niepołomicach.

Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 17.04.2012 r. (wtorek) w godzinach  od 900 do 1300, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmować będzie ul. Al. Dębową, ul. Makosza,

ul. Malinowskiego, ul. Podlasie w Niepołomicach.

Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 03.04.2012 r. (wtorek) w godzinach  od 800 do 1300, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej, nastąpi spadek energii ciśnienia wody w miejscowościach Wola Zabierzowska , Zabierzów Bocheński oraz Chobot.

Za utrudnienia przepraszamy.


W dniu 27.03.2012 r. (wtorek) w godzinach  od 800 do 1300, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmować będzie obszar wschodniej części Woli Zabierzowskiej oraz zachodniej części sołectwa Chobot.

Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.


Informujemy, że w dniu 15.03.2012 r. (czwartek) w godzinach  od 800 do 1500, z powodu konieczności wykonania pilnych prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmować będzie  ul. Ogrodową, Fabryczną, osiedle Robotnicze(domy jednorodzinne)  oraz osiedla domów zlokalizowane przy ul. Grunwaldzkeij -bocznej - zasilane od ul. Ogrodowej.

Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.

 


W dniu 05.03.2012 r. z powodu awari sieci wodociągowej w Woli Batorskiej - Ulesiu  od godziny 1000 do 1300 nastąpi przerwa w dostawie wody.  Za utrudnienia przepraszamy.

 


Informujemy, że w dniu 28.02.2012 r. (wtorek) w godzinach od 800 do 1200, z powodu konieczności przeprowadzenia pilnych prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączenie obejmować będzie  ul. : Młyńską.

Prosimy o zaopatrzenie się w wodę oraz sprawdzenie jakości wody po zakończeniu prac. Za utrudnienia przepraszamy.

 


Informujemy, że w dniu 10.01.2012 r. (wtorek)  z powodu awarii sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody. Wyłączenie obejmować będzie ul. Różaną w Niepołomicach. Przewidywany czas usunięcia awarii - do godziny 13 . Za utrudnienia przepraszamy.


Zarząd spółki „Wodociągi Niepołomice” informuje, że w dniu 23.08.2010r. zostało otwarte Biuro Obsługi Klienta wraz z kasą w siedzibie spółki w Niepołomicach, ul. Droga Królewska 27

Do BOK mogą się Państwo zgłaszać ze wszystkimi sprawami dotyczącymi usług, które świadczy Spółka zarówno dla odbiorców indywidualnych jak i dla firm.
W  BOK można załatwić  następujące sprawy:

 • Zgłosić stan wodomierza,
 • Otrzymać fakturę,
 • Zapłacić w kasie za usługi świadczone przez „WN” sp.  z o.o.
 • Zawrzeć umowę o dostawę wody i/lub odbiór ścieków,
 • Zgłosić reklamację faktur wystawionych przez „WN”,
 • Regulować zaległe należności,
 • Załatwić formalności związane z  przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
 • Zgłosić przyłącz wody i/lub kanalizacji do odbioru technicznego,
 • Poinformować o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Zapraszamy :

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:
poniedziałek 900 - 1700

wtorek-czwartek: 800 - 1430

piątek: 700-1200

KASA:
poniedziałek: 900 - 1600

wtorek-czwartek: 800 - 1430

piątek:700-1200
 


 

"Stop wodom opadowym"

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Zarząd Spółki „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o. informuje, że od miesiąca sierpnia 2010 r. zostaną przeprowadzone szczegółowe kontrole sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami pod kątem bezprawnego wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej[...] więcej

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

 

 

 

     
Copyright Wodocišgi Niepołomice Sp. z o.o.
design:. Aklo WEB