Ogłoszenia

 

Uwaga: Istnieje możliwość podawania odczytów wodomierzy drogą elektroniczną poprzez adres: klient@wodociagi-niepolomice.pl


Ogłoszenia


Ogłoszenie

o sprzedaży samochodu marki Renault

„Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o., ul. Droga Królewska 27, ogłasza sprzedaż samochodu ciężarowego, dostawczego:

Marka, typ:  Renault, Master 2,8 TDI ( Diesel)

Producent: Renault

Rok produkcji – 1999

Silnik z zapłonem samoczynnym o mocy : 84 kW

Pojemność skokowa: 2799 cm3

Ciężar własny : 1845 kg

Ciężar całkowity: 3500 kg

Dopuszczalna ładowność: 1655 kg

Stan licznika  [km]: 449683

 

Samochód można oglądać na terenie Zakładu Uzdatniania Wody w  Woli Batorskiej, od poniedziałku do piątku  w  godzinach  7.00 - 15.00 po wcześniejszym  telefonicznym   uzgodnieniu   terminu.

Bliższych informacji udziela Kierownik Działu Sieci, Pan Artur Golonka tel. 696-883-261.

 

 
Oferty cenowe należy składać w Biurze Zarządu,  
ul. Droga Królewska 27,

 

32-005 Niepołomice w terminie do 16.11.2015 r. do  godz. 9.00.

 

Rozstrzygnięcie, odczytanie ofert 16.11.2015r., godz. 9.15.

 

 


"Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o. informuje, że przeprowadzone będą na terenie miasta Niepołomice szczegółowe kontrole w zakresie kanalizacji sanitarnej celem stwierdzenia ewentualnego odprowadzania wód opadowych i drenażowych z poszczególnych posesji. W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich klientów Spółki o umożliwienie naszym pracownikom wejścia na posesje w celu dokonania niezbędnych czynności i wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości.

Zgodnie z art.9 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z dn. 07.06.2001 r.  zabrania się wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.


 Klienci - Odbiorcy usług "Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o.

Dotyczy właściwego użytkowania - odprowadzania ścieków socjalno- bytowych z gospodarstw domowych do sieci kanalizacji sanitarnej będącej w eksploatacji "Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o.

Zgodnie z normą PN-92/B-01707 do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać:

  • twardego osadu, śmieci, gruzu, piasku, żwiru, popiołu, wydzielin zwierzęcych
  • stałych odpadów gospodarstwa domowego takich jak: obierzyny, kości, skorupy, gałgany, wata, pierze, wiskozowe chusteczki nawilżane oraz inne art. higieniczne
  • agresywnych substancji chemicznych, farb, lakierów
  • wód deszczowych i drenażowych.

 

 

     
Copyright Wodocišgi Niepołomice Sp. z o.o.
design:. Aklo WEB