Formularze do pobrania

Formularze do pobrania

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

formularz wniosku/prośby/podania

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Wniosek o wydanie informacji dotyczącej możliwości zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków (WZiZT i inne)

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do  sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Zgłoszenie - rozpoczęcia robót przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Zgłoszenie - rozpoczęcia robót sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Oświadczenie - służebność

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Oświadczenie o ustanowieniu nieodpłatnej służebności przesyłu i dostępu

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Wniosek o wydanie warunków montażu dodatkowego wodomierza dla ustalenia ilości bezpowrotnie zużytej wody

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Wniosek o wydanie warunków montażu urządzenia do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Zlecenie na dokonanie odbioru technicznego – końcowego dla przyłącza(y) wodociągowego(ych) i kanalizacji sanitarnej.

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Zlecenie na dokonanie odbioru technicznego – końcowego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Wniosek o rozwiązanie umowy

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Protokół zdawczo-odbiorczy stanu liczników

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Rezerwacja miejsca na Placu Targowym w Niepołomicach

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

  

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenia zapisz jako

Wzór Umowy rezerwacji miejsca na Placu Targowym w Niepołomicach

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę pliku i wybierz polecenia "zapisz element docelowy jako"

     
Copyright Wodocišgi Niepołomice Sp. z o.o.
design:. Aklo WEB